Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówsobota, 28 marca 2020 r.

imieniny: Aniela, Sonia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Podtytuł: Dostawa materiałów instalacyjnych na budowę wodociągu w Potoku i Szydłowie

13-04-2015: Zawiadomienie o wyborze oferty

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szydlow.pl


Szydłów: Dostawa materiałów instalacyjnych na budowę wodociągu w Potoku i Szydłowie
Numer ogłoszenia: 74372 - 2015; data zamieszczenia: 02.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szydłów , ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3545125, faks 041 3545125.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szydlow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów instalacyjnych na budowę wodociągu w Potoku i Szydłowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Potok (Wymysłów, Księża Niwa, Kamienna Góra) Rura PE ø 40x2,4 mm, PN 10 SDR17 PE 100, do 1 MPa m 420 Nawiertka DN 80 1 1 4 szt 8 Obudowa nawiertki DN 80 teleskopowa szt 8 Skrzynka uliczna rodzaj B, z symb. w szt 8 Złączka PE DN 401 1 4 GZ szt 8 Złączka PE 40 3-4 GZ szt 8 Zawór żeliwny grzybkowy DN 20 szt 8 Zawór kulowy DN 20 szt 8 Zawór antyskażeniowy EA 251 DN 20 szt 8 Zawór kulowy czerpalny DN 20 szt 8 Filtr siatkowy z osadnikiem DN 20 szt 8 Półśrubunek do wodomierza DN 20 szt 16 Wodomierz JS 2,5, DN 20 antymagnetyczny kl C szt 8 Uchwyt rury 3 4 szt 24 Nypel ocynk 3 4 szt 24 Obruk betonowy do zasuw 500 500, otwór Ø100 szt 8 Rura PCV-U ø 90 SDR26, PN10, ciśnieniowa, wodociągowa, kielichowa z uszczelką do 1,0 MPa m 1683 ø 110 SDR26, PN10, ciśnieniowa, wodociągowa, kielichowa z uszczelką do 1,0 MPa m 1002 Rura PE ø 110 PN 10, SDR 17 m 195 Rura PE ø 200 PN 10, SDR 17 m 195 Łuk segmentowy PCV ø 90 SDR26, 11° szt 9 Łuk segmentowy PCV ø 90 SDR26, 22° szt 2 Łuk segmentowy PCV ø 90 SDR26, 30° szt 2 Łuk segmentowy PCV ø 110 SDR26, 30° szt. 2 Łuk segmentowy PCV ø 90 SDR26, 45° szt 8 Łuk segmentowy PCV ø 110 SDR26, 45° szt. 8 Łuk segmentowy PCV ø 110 SDR26, 60° szt. 2 Łuk segmentowy PCV ø 90 SDR26, 90° szt. 3 Łuk segmentowy PCV ø 110 SDR26, 45° szt. Stalowa rura osłonowa ø 168,3mm m 4,5 Stalowa rura osłonowa ø 88,9x4,0 m 10,5 Rura PE ø 40x2,4 mm, PN 10 SDR17 PE 100, do 1 MPa m 230 Nawiertka DN 80 1 1 4 szt 9 Nawiertka DN 225 1 1 4 szt Nawiertka DN 100 1 1 4 szt 1 Obudowa nawiertki DN 80 1 1 4 teleskopowa szt 10 Obudowa nawiertki DN 100 1 1 4 teleskopowa szt 1 Zasuwa kołnierzowa DN 80, PN 10 16 szereg 15, żeliwna z uszczelnieniem miękkim szt 8 Zasuwa kołnierzowa DN 100, PN 10 16, żeliwna z uszczelnieniem miękkim szt 5 Obudowa zasuwy DN 80 teleskopowa szt 8 Obudowa zasuwy DN 100 teleskopowa szt 5 Zasuwa kołnierzowa DN 32, PN 10 16, żeliwna z uszczelnieniem miękkim szt Obudowa teleskopowa do zasuwy DN 32 szt Skrzynka uliczna rodzaj B, z symb. w szt 24 Hydrant nadziemny DN 80, PN 16, żeliwny z podwójnym zamknięciem, gł wkopu 1500mm. szt 7 Kolana stopowe, żeliwo sferoidalne DN 80 szt 8 Trójnik kołnierzowy żeliwny DN 80 80 szt 8 Trójnik kołnierzowy żeliwny DN 100 100 szt 1 Króciec żeliwny kołnierzowy FW 80 szt 16 Króciec żeliwny kołnierzowy FW 100 szt 5 Studnia wodomierzowa HDPE ø 1000mm gł. 1,8m z wlotem na gł. 1,5m szt 1 Właz do studni żeliwny klasa A-15 szt 1 Króciec dwukołnierzowy żeliwny FF 80 300 szt 7 Zawór żeliwny grzybkowy DN 20 szt 10 Zawór kulowy DN 20 szt 10 Zawór antyskażeniowy EA 251 DN 20 szt 10 Wodomierz JS 2,5, DN 20 antymagnetyczny kl C szt 10 Filtr siatkowy z osadnikiem DN 20 szt 10 Półśrubunek do wodomierza DN 20 szt 20 Zawór kulowy z kurkiem spustowym DN 20 szt 1 Zawór kulowy czerpalny ze złączka do węża DN 20 szt 10 Nasuwka PCV ø 110 dwukielichowa z uszczelką MMW szt 5 Nasuwka PCV ø 90 dwukielichowa z uszczelką MMW szt 15 Nypel mosiężny ø 3-41 szt Złączka PE 40 11 4 GZ szt 10 Złączka PE 40 3 4 GZ szt 10 Kolano złączka PE 40 3 4 GZ szt 5 Uszczelka płaska 100 szt 50 Uszczelka płaska 80 szt 100 Uchwyt rury ø 1 szt 20 Uchwyt rury 3 4 szt 40 Śruba z podkładką i nakrętką M 16x8 szt 400 Bloczek oporowy szt 50 Obruk betonowy do skrzynki ulicznej 500 500 otwór Ø200 szt 15 Obruk betonowy do hydrantu nadziemnego szt 10 Hydrofornia Rura PE ø 32 PN 16, SDR 11 m 20 Rura PE ø 225 PN 16, SDR 11 m 130 Trójnik ø 300 200 żeliwo sferoidalne szt 1 Trójnik ø 200 200 żeliwo sferoidalne szt 1 Trójnik ø 200 80 żeliwo sferoidalne szt 1 Łuk segmentowy PCV ø 225 SDR26, 15° szt 1 Łuk segmentowy PCV ø 225 SDR26, 22° szt 2 Łuk segmentowy PCV ø 225 SDR26, 30° szt 2 Łuk segmentowy PCV ø 225 SDR26, 45° szt 2 Złącze rurowo-kołnierzowe (RK) DN 200/225 szt 2 Złącze rurowo-kołnierzowe (RK) DN 300 szt 2 Złącze rurowo-rurowe (RR) DN 225 sfero szt 1 Złącze rurowo-rurowe (RR) DN 300 sfero szt 1 Nawiertka DN 80 1 1 4 szt 1 Obudowa nawiertki DN 80 1 1 4 teleskopowa szt 1 Zasuwa kołnierzowa DN 300, PN 10 16 szereg 15, żeliwo sferoidalne szt 2 Zasuwa kołnierzowa DN 200, PN 10 16 szereg 15, żeliwo sferoidalne szt 3 Zasuwa kołnierzowa DN 80, PN 10 16, żeliwo sferoidalne szt 1 Obudowa zasuwy DN 300 teleskopowa szt 2 Obudowa zasuwy DN 200 teleskopowa szt 3 Obudowa zasuwy DN 80 teleskopowa szt 1 Króciec dwukołnierzowy FF sfero FF 150 200 szt 2 Króciec dwukołnierzowy FF 80 300 sfero szt 1 Króciec dwukołnierzowy FF 150 500 sfero szt 2 Skrzynka uliczna rodzaj B, z symb. w szt 8 Hydrant nadziemny DN 80, PN 16, żeliwny z podwójnym zamknięciem, gł wkopu 1500mm. szt 1 Kolana stopowe, żeliwo sferoidalne DN 80 szt 1 Tuleja kołnierzowa SDR 11 ø 225 szt 6 Kołnierz galwanizowany ø 200 szt 6 Zawór źeliwny ø 3 4 szt 1 Złączka PE 32 11 4 GZ szt 1 Złączka PE 32 3 4 GZ szt 1 Kolano złączka PE 32 3 4 GZ szt 2 Uszczelka płaska 300 szt 8 Uszczelka płaska 200 szt 20 Uszczelka płaska 150 szt 10 Uszczelka płaska 80 szt 10 Obruk betonowy do skrzynki ulicznej 500 500 otwór Ø200 szt 8 Obruk betonowy do hydrantu nadziemnego szt 1 ul. Wschodnia Rura PCV-U ø 90 SDR26, PN10, ciśnieniowa, wodociągowa, kielichowa z uszczelką do 1,0 MPa m 300 Łuk segmentowy PCV ø 90 SDR26, 15° szt 7 Łuk segmentowy PCV ø 90 SDR26, 30° szt 2 Łuk segmentowy PCV ø 90 SDR26, 90° szt 2 Stalowa rura osłonowa ø 168,3mm m 22,5 Nawiertka DN 80 1 1 2 szt 4 Nawiertka DN 80 2 szt 2 Obudowa nawiertki DN 80 teleskopowa szt 6 Zasuwa gwintowana DN 1 1 2 szt 4 Obudowa zasuwy DN 1 1-2 szt. 4 Zasuwa kołnierzowa DN 80, PN 10 16 szereg 15, żeliwna z uszczelnieniem miękkim szt 5 Obudowa zasuwy DN 80 teleskopowa szt 5 Zasuwa kołnierzowa DN 40, PN 10 16, żeliwna z uszczelnieniem miękkim szt 2 Skrzynka uliczna rodzaj B, z symb. w szt 17 Hydrant nadziemny DN 80, PN 16, żeliwny z podwójnym zamknięciem, gł wkopu 1500mm. szt 3 Kolana stopowe, żeliwo sferoidalne DN 80 szt 3 Trójnik kołnierzowy żeliwny DN 80 80 szt 3 Trójnik redukcyjny PE50 40 50 szt 2 Złączka redukcyjna PE 50 40 szt 2 Złączka PE DN 50 2 GZ szt. 2 Złączka PE DN 40 1 1-2 GZ szt. 12 Złączka PE 40 3-4 GZ Szt. 8 Złączka kolano 40 3 4 PE Szt. 2 Króciec jednokołnierzowy ø 80 FW szt. 12 Kołnierz gwintowany 6 4 PN 10 Szt. 2 Zwężka dwukołnierzowa FFR 80 40 Szt. 2 Czwórnik TT żeliwo sferoidalne 80 80 szt 1 Króciec żeliwny dkołnierzowy FF 300 szt 3 Studnia wodomierzowa HDPE ø 1000mm gł. 1,8m z wlotem na gł. 1,5m Szt 6 Obruk betonowy do zasuw 500 500, otwór Ø100 szt 17 Obruk betonowy do hydrantu nadziemnego szt 3.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zmówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z zapisami art. 67 ust.1 pkt.6 Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.46.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie posiadania uprawnień. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy oraz złożonych dokumentów, wg formuły spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz oferty wg załącznika 1, 3) Oświadczenia oraz dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg załącznika 3, b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 5) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, 6) Jeżeli podmioty, o których mowa w ppkt 6, będą brały udział w realizacji części zamówienia wykonawca złoży wraz ofertą, dokumenty wymienione w ppkt 4, dotyczące tych podmiotów. 7) Jeżeli wykonawca zastrzegł, że informacje zawarte w ofercie, nie mogą być udostępniane zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 8) Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 9) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - termin realizacji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne są następujące warunki zmiany umowy: a) w przypadku zmiany w przepisach prawa lub wykładni jego przepisów, b) w przypadku zajścia okoliczności (zdarzeń), na które strony nie miały wpływu, a dotyczyły działania lub zaniechania osób trzecich lub organów administracji, w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, i czyniących niemożliwym spełnienie świadczeń stron umowy, w sposób określony pierwotnie w umowie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szydlow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Szydłów, ul Rynek 2, 28-225 Szydłów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Szydłów, ul Rynek 2, 28-225 Szydłów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów - Janusz Machnik. Data utworzenia: 2015-04-02.
Wprowadził do systemu: Piotr Walczak. Data wprowadzenia: 2015-04-02 12:44:40.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Walczak. Data publikacji: 2015-04-02 12:44:40.
czytano: 693 razy, id: 1748
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-04-13
Aktualizacja wiadomości
Piotr Walczak

2015-04-10
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2015-04-08
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2015-04-02
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2015-04-02
Nowa wiadomość
Piotr Walczak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2020