Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówwtorek, 2 czerwca 2020 r.

imieniny: Marianna, Marzena

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Informacja o wynikach

Strona główna » Przetargi » Informacja o wynikach

Podtytuł: Przebudowa drogi gminnej Szydłów, ul. Wschodnia nr 390043T od km 0+000 – 0+300

Znak: IGP.II.271.26.05.2016

Szydłów, dnia 23.06.2016 r.

wg rozdzielnika

INFORMACJA O WYNIKACH

Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, informuje, że w dniu 17.06.2016 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego naPrzebudowa drogi gminnej Szydłów, ul. Wschodnia nr 390043T od km 0+000 – 0+300”, numer postępowania: IGP.II.271.26.2016.

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 23.06.2016 r. o godz. 10:30.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą ilością otrzymanych punktów złożył Wykonawca:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość pkt. za cenę brutto

Ilość pkt. za termin gwarancji

Ilość punktów uzyskanych łącznie

2

Konsorcjum firm:

Lider: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.

z o.o. DYLMEX - INWESTYCJE Sp. k.

ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

Partner: Firma Transportowo-

Budowlano - Drogowa „DYLMEX”

Tomasz Dyl

ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

90

10

100

W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty wykonawców oceniono następująco:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość pkt. za cenę brutto

Ilość pkt. za termin gwarancji

Ilość punktów uzyskanych łącznie

1

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowych Adrian Cieśla

ul. 17-go Stycznia 11,

27-200 Starachowice

74,37

10

84,37

4

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowych Staszów Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów

83,34

10

93,34

Zamawiający odrzucił z postępowania oferty następujących wykonawców:

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Powód odrzucenia

3

 Przedsiębiorstwo Robót

Drogowych  „DROKAM”

Tomasz Wojtas

Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy wezwał wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

 

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień.

 

W związku z powyższym Zamawiający uznał, że oferta zawiera rażąco niską cenę i odrzucił ją na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy.

 

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po dniu 28.06.2016 r.

 

Wyk. w 7 egz.

  1. Egz. od 1 do 4 Wykonawcy
  2. Egz. 5 strona internetowa
  3. Egz. 6 Tablica ogłoszeń
  4. Egz. 7 a/a
Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów. Data utworzenia: 2016-06-23.
Wprowadził do systemu: Piotr Walczak. Data wprowadzenia: 2016-06-23 14:53:33.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Walczak. Data publikacji: 2016-06-23 14:53:33.
czytano: 402 razy, id: 2086
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-06-23
Nowa wiadomość
Piotr Walczak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2020