Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówśroda, 27 maja 2020 r.

imieniny: Jana, Juliusza

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0035T Brzeziny-Szydłów, Kotuszów od km 6+717 do km 8+217", działka nr ewid. 643 obręb Kotuszów

Znak: RGK.6220.03-06.2016

Szydłów, dnia 09.09.2016 r.

OBWIESZCZENIE

            Zawiadamiam na podstawie art. 10  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku nr  98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), że w związku z prowadzonym przez tutejszy organ postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn..: ”Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0035T Brzeziny-Szydłów, Kotuszów od km 6+717 do km 8+217”,działka nr ewid. 643 obręb Kotuszów,  gmina Szydłów, powiat Staszów, województwo świętokrzyskie, Wójt Gminy Szydłów w odpowiedzi na pismo znak: WOO‑II.4240.215.2016.PW.1 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach przeanalizował parametry planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłów, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/112/2008 z dnia 25 marca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego nr.103,poz.1496) i wyraził swoje stanowisko w tej sprawie pismem z dnia 09.09.2016 r. znak: RGK.6220.03-05-2016.

Z pełną treścią pisma oraz całą dokumentacja sprawy można się zapoznać w pokoju nr 19 Urzędu Gminy w Szydłowie w godzinach 7.30-15.30.

Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów - Anna Suchorowska. Data utworzenia: 2016-09-12.
Wprowadził do systemu: Piotr Walczak. Data wprowadzenia: 2016-09-12 08:15:21.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Walczak. Data publikacji: 2016-09-12 08:15:21.
czytano: 729 razy, id: 2146
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-09-12
Nowa wiadomość
Piotr Walczak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2020