Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówśroda, 8 kwietnia 2020 r.

imieniny: Amadeusz, Juliana

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Informacja o wynikach

Strona główna » Przetargi » Informacja o wynikach

Podtytuł: Dostawa energii elektrycznej dla obiektów znajdujących się na terenie Gminy Szydłów

Znak. IGP.II.271.02.2017

Szydłów, dnia 14.02.2017 r.

 wg rozdzielnika

INFORMACJA  O  WYNIKACH

Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów informuje, że w dniu 31.01.2017 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa energii elektrycznej dla obiektów znajdujących się na terenie Gminy Szydłów.

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 14.02.2017 r. o godz. 12:00.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę najkorzystniejszą jest oferta Wykonawcy:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Ilość punktów uzyskanych łącznie

1

Barton Energia Sp. z o.o.

Janki, Al. Krakowska 48

Zarząd i Dział Sprzedaży Energii Elektrycznej

Sękocin Stary, Al. Krakowska 90B,
05-090 Raszyn

41 454,16

100

 

W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty wykonawców oceniono następująco:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Ilość punktów uzyskanych łącznie

2

Elektrociepłownia

Andrychów Sp. z o.o.

Ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów

42 589,89

97,33

3

PGE Obrót S.A. Oddział z Siedzibą

w Skarżysku-Kamiennej

Al. M. J. Piłsudskiego 51,

26-110 Skarżysko-Kamienna

42 438,01

97,68

4

VERVIS Sp. z o.o.

Ul. Zielna 47, 87-800 Włocławek

42 135,29

98,38

 

Zamawiający wykluczył z postępowania następującego Wykonawcę:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Powód Wykluczenia

5

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60,

30-417 Kraków

Zamawiający wypełniając zobowiązania wynikające z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów.

 

Wykonawca zgodnie z pkt. 9.4.6 SIWZ był zobowiązany do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu.

Wykonawca nie złożył wskazanego dokumentu w związku
z powyższym Zamawiający w dniu 09.02.2017 r. wezwał wykonawcę do uzupełnienia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, jednakże Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił przedmiotowego dokumentu.

 

W związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy, a jego oferta zostaje uznana za odrzuconą stosownie do przepisu art. 24 ust. 4 ustawy.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Wyk. w 8 egz.

  1. Egz. od 1 do 5 Wykonawcy
  2. Egz. 6 strona internetowa
  3. Egz. 7 Tablica ogłoszeń
  4. Egz. 8 a/a
Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów - Janusz Machnik. Data utworzenia: 2017-02-14.
Wprowadził do systemu: Piotr Walczak. Data wprowadzenia: 2017-02-14 14:33:11.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Walczak. Data publikacji: 2017-02-14 14:33:11.
czytano: 409 razy, id: 2266
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-02-14
Nowa wiadomość
Piotr Walczak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2020