Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Gminy Szydłówczwartek, 21 czerwca 2018 r.

imieniny: Alicja, Alojzy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Strona główna » Przetargi » ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Podtytuł: "Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne przeznaczone dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Znak: IGP.II.271.31.01.2017                                                                Szydłów, 28 kwietnia 2017

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Dotyczy.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne przeznaczone dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

 

Gmina Szydłów zaprasza do składania ofert na „Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne przeznaczone dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

 

Termin składania ofert: do 10-05-2017 r.

Dokumentacja techniczna zadania znajduje się na stronie http://www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/2323

 

Zakres w/w zadania:

Zamówienie obejmuje:

 1. Kontrola kosztorysów ofertowych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych w/w zadania, w zakresie zgodności z projektem budowlanym i wykonawczym oraz przepisami budowlano-technicznymi,
 2. Wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji w/w zadania, zgodnie z projektami oraz obowiązującymi przepisami,
 3. Udział w czynnościach odbioru i rozliczania zadania,

 

Zakres robót w/w zadania:

Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy w/w budynku, w zakresie określonym projektem budowlanym, a w szczególności rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania socjalne oraz pomieszczenia świetlicy, polegającą na:

 1. Przebudowie istniejącego budynku,
 2. Budowie wiatrołapu,
 3. Przebudowie klatki schodowej,
 4. Wykonaniu podjazdu dla niepełnosprawnych,
 5. Przebudowie dachu,
 6. Wykonaniu termomodernizacji budynku,
 7. Wykonaniu utwardzenia terenu obejmującego dojścia i dojazdy, miejsca postojowe i oświetlenie terenu,
 8. Wykonanie wewnętrznych instalacji: wodociągowej (woda zimna i ciepła), kanalizacji sanitarnej, ogrzewania, elektrycznej, dzwonkowej i odgromowej.

 

Przedmiot zamówienia dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, Osi Priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

 

 1. Formularz ofertowy wykonawcy,
 2. Wzór umowy,
 3. Dokumentacja techniczna na stronie: http://www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/2323
Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów. Data utworzenia: 2017-04-28.
Wprowadził do systemu: Mateusz Szwarc. Data wprowadzenia: 2017-04-28 13:27:39.
Zatwierdził do publikacji: Mateusz Szwarc. Data publikacji: 2017-04-28 13:27:39.
czytano: 339 razy, id: 2333
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-04-28
Dodanie załącznika/ załączników
Mateusz Szwarc

2017-04-28
Nowa wiadomość
Mateusz Szwarc

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: 504b6nhqk1
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Szydłów 2007-2018