Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Gminy Szydłówczwartek, 21 czerwca 2018 r.

imieniny: Alicja, Alojzy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zapytanie ofertowe

Strona główna » Przetargi » Zapytanie ofertowe

Podtytuł: Projekt wykonawczy elementów ekspozycji stałej w Skarbczyku w ramach projektu „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych”

Znak: IGP.II.271.29.2017

Szydłów, 04 maja 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Podstawa prawna: art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.).

Zamawiający:

Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, NIP: 866 16 08 398,

zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn. „Projekt wykonawczy elementów ekspozycji stałej w Skarbczyku w ramach projektu „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych” 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Projekt wykonawczy elementów ekspozycji stałej w Skarbczyku w ramach projektu „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych”  w zakresie:

 

 1. Projekt wykonawczy grafiki ekspozycyjnej
  1. Makiety wykonawcze do projektów (DTP) powierzchni graficznych wystawy ekspozycji stałej.
 1. makiety kompozycyjne do projektów powierzchni graficznych wystawy zawierające kompozycje i rozmieszczenie treści na poszczególnych nośnikach fizycznych,

 

Wykaz grafik zgodnie z dokumentacją koncepcji projektowej::

5.1.1. Gablota (pradzieje, wczesne średniowiecze) - dedykowane gablocie panele graficzne (01),

5.1.2. Gablota ( średniowiecze) - dedykowane gablocie panele graficzne (02),

5.1.3 Gablota (wczesna nowożytność – XVI w. i I poł. XVII w.) - dedykowane gablocie panele graficzne (03),

5.1.4. Gablota (nowożytność i późna nowożytność – II poł. XVII w. i XVIII w.) - dedykowane gablocie panele graficzne (04),

5.1.5. Mini gabloty do ekspozycji numizmatów (05),

5.2.1. Gablota - (zamek w Szydłowie w średniowieczu – XIV i XV w.) - dedykowane gablocie panele graficzne (06),

5.2.2. Gablota - (zamek w Szydłowie w okresie nowożytnym; XVI – XVIII w.) - dedykowane gablocie panele graficzne (07),

5.1.6. Pion multimedialny. Powierzchnie graficzne (08),

 

Projekt grafiki na powierzchnie pionu multimedialnego wykorzysta motywy ornamentyki zaczerpnięte z fresków odkrytych w kościołach w Szydłowie i Sandomierzu.

 

I. Sala – Rezydencje Królewskie w Europie I:

5.4.2. Dedykowany makiecie panel graficzny z trzema powierzchniami graficznymi - Początki i rozwój średniowiecznych zamków: od Karola Wielkiego po czasy krucjat (IX-XIII w.) -  (1),

5.4.4. Dedykowany makiecie panel graficzny z trzema powierzchniami graficzny - Polskie zespoły palatialne: od Mieszka I po czasy Henryków śląskich (X-XIII w.-  (2),

5.4.8. Dedykowany makiecie panel graficzny z trzema powierzchniami graficznymi - Awinion – średniowieczna rezydencja papieży - (3),

5.5.11. Dedykowany makiecie panel graficzny z trzema powierzchniami graficznymi - Zamki zakonów rycerskich w Polsce (XIII-XV w.) - (4),

 

II. Sala - Rezydencje Królewskie w Europie II:

5.4.11. Dedykowany makiecie panel graficzny z trzema powierzchniami graficznymi - Czeskie zamki Luksemburgów (XIV – początek XV w.) - (5),

5.5.2. Dedykowany makiecie panel graficzny z trzema powierzchniami graficznymi - Zamki Andegawenów i Luksemburgów na Węgrzech (XIV-1 poł. XV w.) - (6),

5.5.5. Dedykowany makiecie panel graficzny z trzema powierzchniami graficznymi - Zamki Walezjuszów we Francji (XIV-XV w.) - (7),

5.5.8. Dedykowany makiecie panel graficzny z trzema powierzchniami graficznymi - Zamki ostatnich Piastów i pierwszych Jagiellonów w Polsce i na Litwie (XIV-XV w.) - (8),

 

 1. Projekty graficzne wykonane na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego makiet wykonawczych, zgodne z systemem identyfikacji wizualnej, skład DTP.

 

 1. Kontent multimedialny.

 

 1. Projekty wykonawcze aplikacji interaktywnych.
 1. dobór i selekcja finalnych treści do aplikacji,
 2. pozyskanie lub wykonanie niezbędnych ilustracji (rekonstrukcje cyfrowe ikonografii, zdjęcia, ilustracje),
 3. makiety wykonawcze aplikacji przedstawiające schematy wszystkich ekranów aplikacji, oraz szczegółowe opisy funkcjonalności ( konkretnych "zachowań" aplikacji),
 4. layouty aplikacji - projekty graficzne wszystkich ekranów wykonane na podstawie makiet, przygotowane do finalnej fazy wykonawczej, (czyli oprogramowania aplikacji),
 5. redakcja i korekta wykorzystanych tekstów.

Wykaz aplikacji zgodnie z dokumentacją koncepcji scenariusza i wytycznych merytorycznych ekspozycji stałej:
5.1.7. Pion multimedialny. Aplikacja interaktywna na monitorze dotykowym.

Temat aplikacji  “Dzieje Szydłowa”
Cel aplikacji i dobór treści:

 • zaprezentowanie wybranych epizodów z historii miasta mających znaczenie dla zakresu tematycznego określonego w „Koncepcji scenariusza…”.


5.1.9. Aplikacja interaktywna wyświetlana na wolnostojącym ekranie dotykowym.

Temat aplikacji - “Tworzymy historię”.
Aplikacja zawiera:

 • interaktywny kreator umożliwiający wygenerowanie imiennego certyfikatu honorowego obywatelstwa miasta Szydłowa,
 • aparat fotograficzny z podglądem kadru przed wykonaniem fotografii,
 • funkcję poczty elektronicznej, z funkcją automatycznej wysyłki emaila na adres zwiedzającego wpisany w kreatorze,
 • wariant elektronicznej księgi gości a’la tablica na portalu społecznościowym (zwiedzający zamieszczają swoje zdjęcie i zwięzły wpis o ograniczonej liczbie znaków - zapisane wpisy są moderowane przed zamieszczeniem, warunkiem zapisania wpisu jest podanie ważnego adresu email i akceptacja regulaminu),


5.2.4. Aplikacja interaktywna na ekranie dotykowym wbudowanym w ścianę ekspozycyjną.

Temat aplikacji: Średniowieczna mapa zamków w Polsce - siedziby królów i książąt.
Cel aplikacji i dobór treści:

 • zaprezentowanie rozmieszczenia na mapie historycznych terytoriów Polski siedzib królewskich i książęcych z uwzględnieniem czasu ich wzniesienia świetności i upadku.

 

5.4.14. Aplikacja interaktywna “okno wiedzy 1” na ekranie dotykowym wbudowanym w tzw. pion multimedialny.
Temat aplikacji: "Turniej rycerski".

 

5.4.15. Aplikacja interaktywna “okno wiedzy 2” na ekranie dotykowym wbudowanym w tzw. pion multimedialny.
Temat aplikacji "Organizacja uczty".

5.5.13. Aplikacja interaktywna “Okno wiedzy” na ekranie dotykowym wolnostojącym.
Temat aplikacji: “Obrona zamku”.

 

5.5.14. Aplikacja interaktywna- mapa zamków średniowiecznej Europy na ekranie dotykowym wolnostojącym.
Aplikacja prezentuje interaktywną mapę najważniejszych zamków średniowiecznej Europy w okresie XI- XIII w.

 

 1. Filmy.
 1. szczegółowe scenopisy filmów z precyzyjnymi wytycznym reżyserskimi, co do zachowań i wyglądu aktorów oraz scenografii na podstawie analizy źródeł historycznych.
  Wykaz filmów zgodnie z dokumentacją „Koncepcji scenariusza …”:
  5.6.1. Projekcje filmowe:

a. projekcja "Uczta średniowieczna",

b. projekcja "Audiencja",

 

 1. Projekt koncepcyjnej instalacji interaktywnej w piwnicy

Instalacja umożliwia interakcję projekcji filmowych opisanych w punkcie 5.6.1 z elementami opisanymi w punktach zgodnie z dokumentacją koncepcji projektowej:
5.6.2. Rekonstrukcja pieca typu hypocaustum,
5.6.3. Rekonstrukcja spiżarni zamkowej,

Zawartość projektu:
- schemat techniczny działania instalacji,
- opis funkcjonalny działania instalacji w odniesieniu do prezentowanych treści.

 

Uwagi:

Zakresy opracowania punktu II obejmuje przeprowadzenie konsultacji merytorycznych z wyznaczonym przez Gminę konsultantem naukowym.

 

 1. Projekt wykonawczy elementów wyposażenia ekspozycyjnego

 

 1. Piwnice
  1. Pion multimedialny - opis techniczny, parametry, treści i grafiki w nim prezentowane lub wskazane (w Koncepcji scenariusza),
  2. Projektor bliskościenny: parametry, projekt lub propozycja podstawki/maskownicy,
  3. Beczka stojaku z monitorem interaktywnym - opis techniczny, parametry i treści w niej zawarte,
  4. Ścianka z półkami - opis techniczny  i parametry ścianki,
  5. Regał z półkami - opis techniczny i parametry regału,
  6. Belka stropu - opis techniczny i parametry belki,
  7. Stereoskop - opis techniczny i parametry stereoskopu oraz treści w nim prezentowane,
  8. Słupy stylizowane - opis techniczny i parametry słupów,
  9. Tło za szybą – opis techniczny i parametry oraz treść grafiki,
  10. Półka - opis techniczny  i parametry półki z zapaloną świecą.

 

 1. Parter
  1. Gabloty - opis  techniczny i parametry gablot,
   1. w pomieszczeniu Dzieje Szydłowa - Różnią się wnętrzem - z lustrem imitującym otwór w ścianie i bez – 4 szt,
   2. w pomieszczeniu Rezydencje Królewskie - całe przeszklone z rdzeniem świetlnym w środku – 2 szt,
  2. Kaseton na monety - opis techniczny i parametry kasetonu na monety,
  3. Stół pod makiety - Rysunek i parametry stołu pod makiety / w uzgodnieniu z wykonawcą makiet,
  4. Podświetlana tablica z mapą Polski i lokalizacją zamków, w tym Szydłowie wraz z wbudowanym ekranem interaktywnym 55''. (patrz rysunek z widokami ścian pomieszczenia),
  5. Pion multimedialny - opis techniczny, parametry, treści i grafiki w nim prezentowane lub wskazanie - do poz. w  koncepcji scenariusza,
  6. Interaktywny pulpit - opis techniczny i parametry,
  7. Półtransparentne zastawki - opis techniczny i parametry,

 

 1. Piętro
  1. Tablice uchylne z infografiką - opis techniczny i parametry – 8 szt,
  2. Stoły pod makiety - rysunek i parametry stołu pod makiety, jako element całego stanowiska  w uzgodnieniu z wykonawcą makiet,
  3. Interaktywny pulpit - opis techniczny i parametry,
  4. Pion multimedialny - opis techniczny, parametry, treści i grafiki w nim prezentowane lub wskazanie - do poz. w koncepcji scenariusza,
  5. Panel szklany graficzny - opis techniczny i parametry panelu z wbudowanym ekranem interaktywnym przedstawiającym mapę Europy z zamkami wraz z wyszczególnieniem zamków. (patrz również pozycja 2.3),

 

 1. Sufity.

Parametry i opis obudowy belki z oświetleniem liniowym w uzgodnieniu z projektantem robót budowlanych.

 

Uwagi:

 1. Dokumentacja musi zawierać rysunki poglądowe, 3d danego elementu.
 2. Zamawiający dostarczy listę eksponatów przewidzianych do wystawienia w gablotach i półkach piwnicy,

 

 1. Kosztorys inwestorski

 

 1. Kosztorys elementów ekspozycji stałej w Skarbczyku zwierający: przedmiar i szacunkowe ceny.

 

 1. Termin realizacji zamówienia.

Do 14 lipca 2017 r.

Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych i wyposażenia w ramach projektu – 31-12-2019 r.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

Wypełnione zgodnie ze wzorem ofertę należy złożyć (osobiście lub pocztą) w Sekretariacie Urzędu Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów lub przesłać faksem pod nr 41 354 51 25,
e-mailem na adres inwestycje@szydlow.pl , w terminie do 12-05-2017 r.,

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania na stronie internetowej.

 

 1. Sposób przygotowania oferty

Oferta musi zawierać wypełniony Formularz oferty, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta musi być kompletna tj. zawierać wszystkie elementy wymagane w zapytaniu ofertowym i być zgodna z jego treścią.

 

 1. Warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i  doświadczenie w opracowywaniu tego typu dokumentacji.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał usługi w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej

 1. dwóch realizacji zawierających wykonanie projektów wykonawczych kontentu graficznego, w tym przygotowanie treści i projektów graficznych na potrzeby obiektu użyteczności publicznej o charakterze historycznym i turystycznym, (Kontent ten jest obecnie prezentowany w formie wydruków),
 2. dwóch realizacji zawierających zaprojektowanie co najmniej dwóch aplikacji interaktywnych na ekrany dotykowe, w tym dobór i redakcję treści merytorycznych oraz projektów graficznych (layoutów) aplikacji, na potrzeby obiektu użyteczności publicznej o charakterze historycznym i turystycznym. (Aplikacje te są obecnie użytkowane),
 3. jednej realizacji zawierających zaprojektowanie filmów edukacyjnych, w tym dobór treści i scenariusz na potrzeby obiektu użyteczności publicznej o charakterze historycznym i turystycznym w tym długość emisji filmów nie jest krótsza niż 5 minut każdy,
 4. jednej realizacji zawierających wykonanie projektu wykonawczego wystawy stałej lub miejskiej stałej trasy turystycznej o charakterze historycznym, o powierzchni nie mniejszej niż 250 m2 każdy.

 

Wykaz powyższych usług zostanie dołączony przez wykonawcę, jako załącznik do oferty.

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca udokumentuje w ciągu 3 dni od wezwania Zamawiającego, fakt należytego wykonania usług wymienionych w wykazie (np. list referencyjny).

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest cena - 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym i będzie posiadać najniższą cenę.

Wykonawcy niespełniający jakiegokolwiek warunku określonego w punkcie 5, zostaną wykluczeni z postępowania.

 

 1. Osoba do kontaktu:

Bożena Stępień – tel. 41 354 51 25, e-mail inwestycje@szydlow.pl

 

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

Załącznik nr 2 – Wzór umowy.

Załącznik nr 3 – Wykaz usług.

Załącznik nr 4 – Korekta do „Scenariusza ekspozycji stałej…” oraz „Koncepcji aranżacji…”

Załącznik nr 5 – Koncepcja aranżacji i wytyczne wielobranżowe ekspozycji stałej (.pdf),

Załącznik nr 6 – Koncepcja scenariusza i wytyczne merytoryczne ekspozycji stałej (.pdf).

Rysunki określające usytuowanie elementów – 2 szt

Wójt Gminy Szydłów

/-/ Jan Klamczyński

Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów - Janusz Machnik. Data utworzenia: 2017-05-04.
Wprowadził do systemu: Piotr Walczak. Data wprowadzenia: 2017-05-04 15:23:55.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Walczak. Data publikacji: 2017-05-04 15:23:55.
czytano: 537 razy, id: 2335
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-05-05
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2017-05-05
Aktualizacja wiadomości
Piotr Walczak

2017-05-05
Aktualizacja wiadomości
Piotr Walczak

2017-05-05
Aktualizacja wiadomości
Piotr Walczak

2017-05-04
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2017-05-04
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2017-05-04
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2017-05-04
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2017-05-04
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2017-05-04
Nowa wiadomość
Piotr Walczak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: 504b6nhqk1
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Szydłów 2007-2018