Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówpiątek, 10 lipca 2020 r.

imieniny: Filip, Witalis

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zaproszenie do składania ofert

Strona główna » Przetargi » Zaproszenie do składania ofert

Podtytuł: Dostawa wozu asenizacyjnego na potrzeby gminy Szydłów

05-07-2017: Protokół z wyboru oferty

ZAPROSZENIE

do składania ofert na zadanie pn.
„Dostawa wozu asenizacyjnego na potrzeby gminy Szydłów”

Zamawiający:     Gmina Szydłów

Wójt Gminy Szydłów zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa wozu asenizacyjnego na potrzeby gminy Szydłów””.

1.    Zamawiający:
Gmina Szydłów
Adres:
28-225 Szydłów, ul. Rynek 2,
      www.szydlow.pl
Kontakt:
tel. (041) 354-51-25
fax (041) 354-51-25

2.    Określenie trybu zamówienia.
Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 4 p-kt ustawy Pzp.

3.    Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wozu asenizacyjnego na potrzeby gminy Szydłów” o minimalnych wymaganiach określonych poniżej:
1)    Fabrycznie nowy (rok produkcji 2017) wóz asenizacyjny o pojemności 9 000 l, dwie osie resorowane z tylną osią skrętną, ogumienie 400 R 22,5, bieżnikowane,
Dane techniczne:
a)    zbiornik wykonany z blachy ocynkowanej ogniowo wewnątrz i z zewnątrz o grub. min. 5 mm z pierścieniami wzmacniającymi,
b)    tylna dennica otwierana,
c)    właz nalewowy,
d)    króciec do bocznego napełniania,
e)    końcówki strażackie,
f)    kompresor do normalnej pracy wozu asenizacyjnego (ssanie, tłoczenie), czas napełniania zbiornika max. 5 minut,
g)    wypompowywanie nieczystości płynnych z głębokości max. 10 m,
h)    zabezpieczenie przed przelaniem kompresora zawór pływakowy i zbiornik przelewowy,
i)    odzyskiwacz oleju,
j)    wałek WOM,
k)    rura spustowa, wąż ssawny o długości min 16 m,
l)     uchwyty na wąż ssawny,
m)    Hamulec pneumatyczny jednoobwodowy,
n)    sprzęganie z ciągnikiem za pomocą dolnego zaczepu hitch,
o)    regulowana stopka podporowa,
p)    Instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego,
Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji, posiadać znak CE i spełniać wymagania wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.
Pojazd musi być dostosowany do współpracy z ciągnikiem rolniczym Ursus 10014H.
 Pozostałe warunki:
 - gwarancja min. 12 miesięcy
 -serwis gwarancyjny w siedzibie zamawiającego
 -dostawca zapewni nieodpłatny transport wozu asenizacyjnego do siedziby zamawiającego.

4.    Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin realizacji - do 18 sierpnia 2017 r.

5.    Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie składania ofert w formie określonej w niniejszej SIWZ:
1)    Formularz oferty wg załącznika 1,
2)    Dokumenty stwierdzające umocowanie do podpisania umowy, jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści złożonej oferty.

6.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1)    Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Szydłowie, 28-225 Szydłów, ul. Rynek 2, w sekretariacie urzędu lub przesłać mailem na adres: gmina@szydlow.pl
2)    Termin składania ofert upływa w dniu 03-07-2017 r. o godz. 1500.

7.    Sposób obliczenia ceny.
1)    Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla niniejszego zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

8.    Kryteria i sposób oceny ofert.
1)    Kryterium, którym zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest cena, za realizację całego zamówienia.

9.    Istotne dla stron postanowienia umowy.
Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy – załącznik 2.

Wykaz załączników:
1.    Formularz oferty,
2.    Wzór umowy,


Szydłów, dnia 22 czerwca 2017

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów. Data utworzenia: 2017-06-22.
Wprowadził do systemu: Piotr Walczak. Data wprowadzenia: 2017-06-22 13:20:45.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Walczak. Data publikacji: 2017-06-22 13:20:45.
czytano: 400 razy, id: 2353
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-07-05
Aktualizacja wiadomości
Piotr Walczak

2017-06-22
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2017-06-22
Nowa wiadomość
Piotr Walczak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2020