Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Gminy Szydłówpiątek, 22 czerwca 2018 r.

imieniny: Paulina, Sabina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500009061-N-2017 z dnia 04-08-2017 r.

Szydłów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 556576-N-2017 
Data: 24/07/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie, Krajowy numer identyfikacyjny 290749530, ul. Urocza  1, 28-225  Szydłów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413545182, 793207777, e-mail wojciechstaak@interia.pl, jaros@szydlow.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-08, godzina: 09:15, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-11, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski 

Kategoria główna artykułu to: Przetargi.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów - Izabela Jaros. Data utworzenia: 2017-08-04.
Wprowadził do systemu: Piotr Walczak. Data wprowadzenia: 2017-08-04 14:18:47.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Walczak. Data publikacji: 2017-08-04 14:18:47.
czytano: 219 razy, id: 2392
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-08-04
Nowa wiadomość
Piotr Walczak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: 504b6nhqk1
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Szydłów 2007-2018