Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówniedziela, 19 maja 2019 r.

imieniny: Piotra, Mikołaja, Iwa

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Informacja dla Wykonawców nr 2

Strona główna » Przetargi » Informacja dla Wykonawców nr 2

Podtytuł: Przebudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie

Szydłów, 08.08.2017 r.

 

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 

Przebudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szydłowie

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania;

Pytanie nr 1

Brak w dokumentacji specyfikacji dotyczącej parkietu i paneli podłogowych (klasa, rodzaj podkładu pod panele, kolorystyka). Prosimy o uzupełnienie

Odpowiedz:

Parkiet

Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:

  • oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją  techniczną   państwa   członkowskiego   Unii   Europejskiej   lub   Europejskiego   Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
  • deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona  wyrobu   umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie   dla  zdrowia   i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
  • oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
  • termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
  • dodatkowo   oznakowanie   powinno   umożliwiać   identyfikację   producenta   i   typu   wyrobu,   kraju pochodzenia, daty produkcji.

Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Podstawowe materiały budowlane

Deszczułki posadzkowe dąb gr.22mm kl. I

Listwy wykończeniowe systemowe

Listwy przypodłogowe z pustką na ułożenie kabli instalacyjnych (kable elektryczne, komputerowe, telefoniczne, antenowe, inne), Maskujące szczeliny dylatacyjne pozostałe po ułożeniu podłóg.(parkiet, panele, terakota, wykładziny)  posiadające atest PZH,  odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych.

Lakier do parkietu chemoutwardzalny – wg wybranego producenta.

Panele podłogowe

Podłogi z paneli podłogowych płyty HDF o klasie ścieralności AC-4 i listwy wykończeniowe przyścienne systemowe montowane na klamrach.

Materiały - ogólne wymagania

Materiały stosowane do wykonania robót z paneli podłogowych powinny mieć: - aprobaty techniczne lub powinny być wytwarzane zgodnie z obowiązującymi normami. - certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. - certyfikat na znak bezpieczeństwa. - certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbiorów norm polskich.

Rodzaje materiałów

Podłogi z paneli podłogowych płyty HDF o klasie ścieralności AC-4 i listwy wykończeniowe przyścienne systemowe montowane na klamrach.

Wyroby podłogowe – panele - szerokość 191 mm - długość 1285 mm - grubość 8 mm - płyta nośna panelu HDF- gęstość ˃800 kg/m3 - klasa ścieralności – AC4 - grubość warstwy ścieralnej – 0.2 mm - typ powierzchni laminatu – struktura drewna - warstwa spodnia – laminat przeciwprężny - łączenie desek – click - odporność na – żar papierosowy, zaplamienia, blaknięcia.

Pytanie nr 2

Brak w przedmiarze pozycji dotyczących montażu wywietrzaków dachowych i montaż wywietrzaków wentylujących poddasze istniejące nieużytkowe. Prosimy o specyfikację i dodanie odpowiednich pozycji i ilości.

Odpowiedz:

Montaż wywietrzaków dachowych uwzględniono w kosztorysie branży sanitarnej (poz. 9 i poz. 11). 

Pytanie nr 3

Prosimy o wyjaśnienie czy zapis mówiący o robotach związanych wyposażeniem socjalnym obiektuoraz montażu urządzeń medycznych wchodzi w zakres robót? Jeżeli tak, to prosimy o specyfikacje i dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru

Odpowiedz:

Stół

Wymiary: 950/950/735

Blat wykonany z płyty wiórowej oklejonej okleiną naturalną. W wąską płaszczyznę blatu

wpuszczana aluminiowa wstawka o gr. min 3 mm. Wąskie płaszczyzny blatu wykończone doklejką z drewna naturalnego. Blenda pod blatem zainstalowana po łuku dopasowanym do krzywizny blatu. Stelaż składający się z nóg rurowych o średnicy min. 42 mm

połączonych w ramkę za pomocą odlewanych naroży, w kształcie kolan.

Po środku górnej ramki wbudowany węzeł konstrukcyjny z odlewanego aluminium

łączący ramkę z podłużnicą.

Podłużnica wykonana z rury stalowej śr. min 42 mm wyposażona w trzy

stalowe łapy, połączona z węzłem konstrukcyjnym za pomocą złącza gwintowego. Poprzeczka pozioma-ramka powinna być wyposażona w elementy dystansujące ją od blatu i dodatkowo go stabilizujące.

 

Krzesła

Wymiary:

Tolerancja wymiarów +/- 5%

Szerokość siedziska 400 mm mierzona w najszerszym miejscu

Szerokość oparcia 390 mm mierzona w najszerszym miejscu

Wysokość siedziska 450 mm

Wysokość krzesła 845 mm

Głębokość siedziska 430 mm

Całkowita szerokość krzesła 510 mm

Całkowita głębokość krzesła 525 mm

Kolorystyka:

Sklejka w kolorze najbardziej zbliżonym do koloru płyty nr H 1277 ST9

Stelaż: RAL 9006

Tapicerka w kolorze bordowym nr. 122-2064 wg. próbnika Sprandling lub inna o nie gorszych parametrach i zbliżonym kolorze

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki

Wieszaki stojące

Wymiary: gł.650 mm,szer.1000 mm, wys.1700

Wieszak wykonany z kwadratowych profili stalowych 30x30x1,5 mm całość spawana i malowana proszkowo na kolor RAL 9006. Stężenie konstrukcji samonośnej wykonane ze stalowego profilu prostokątnego 30x18x1,5mm (belka środkowa). Wieszak posiada po 20

zawieszek z każdej strony wykonanych z zagniatanej blachy z wykończonymi rogami, grubość użytej blachy 1,5 mm szerokości 15 mm. Wieszak wyposażony jest w przykręcone kółka stalowe pokryte gumą zapobiegającą rysowaniu się podłóg.

 

Pytanie nr 4

W opisie technicznym jest zapis: ,,Przewiduje się również nowe nasadzenia zieleni niskiej( krzewów) w celu zwiększenia walorów estetycznych inwestycji”. Brak specyfikacji oraz przedmiaru. Prosimy o wyjaśnienia

Odpowiedz:

Parametry dotyczące wielkości materiału roślinnego powinny być zgodne z maksymalnymi wartościami określonymi w PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i BN-76/9125-01 – wybór I. Dostarczone sadzonki muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.

Materiał  roślinny  musi  być  czysty  odmianowo,  wyprodukowany  zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny muszą być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową. Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki.

Sadzonki krzewów powinny posiadać następujące cechy:

-  roślina powinna być min. dwukrotnie szkółkowana,

-  pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

-  przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

-  system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

-  sadzonki  krzewów  wyłącznie  balotowane  (z  bryłą  korzeniową)  lub

w pojemnikach,

-  u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana, zwarta i nie uszkodzona,

-  pędy korony u krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych,

 

Wady niedopuszczalne:

-  silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

-  odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

-  ślady żerowania szkodników,

-  oznaki chorobowe,

-  zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

-  martwice i pęknięcia kory,

-  uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

-  uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

-  źle zarośnięte odmiany szczepionej z podkładką.

 

Pytanie nr 5

W opisie technicznym jest zapis: ,,wykonanie izolacji przeciwwodnej w posadzce we wszystkich sanitariatach oraz w pralni”. Brak specyfikacji oraz pozycji w przedmiarach. Prosimy o wyjaśnienie

Odpowiedz:

Jednoskładnikowa masa bitumiczna masa przeznaczona do wykonywania hydroizolacji przeciwwilgociowych.

Odporność na deszcz:

Po ok. 6 godzinach

Ilość warstw:

2 – o łącznej grubości:

 2,5 mm –  uszczelnienie przeciw wodzie gruntowej

3,5 mm – uszczelnienie przeciw wodzie  bez ciśnienia

4,5 mm – uszczelnienie przeciw wodzie o słupie 2,5 m

Zużycie:

2,5 – 4,5 l/m2

Temperatura stosowania:

+5°C do +25°C

Konsystencja:

odpowiednia do nakładania pacą, lub poprzez natrysk agregatem

Całkowity czas schnięcia:

ok. 3 – 7 dni  w temp. 23oC i wilgotności względnej powietrza ok. 60%

Możliwość obciążania (zasypania gruntem)

Po ok. 3 – 7 dniach od położenia

 
Izolacja pozioma podłogi na gruncie

Folia paroizolacyjna polietylenowa - pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej. Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą.

Grubość:

0,2 mm

Masa powierzchniowa:

190g/m2

Wytrzymałość na rozdzielenie:

Min. 60N/mm

Przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wys. 1m

100 h nie przesiąka

Opór dyfuzyjny

>600 m2hPa/g

 

Pytanie nr 6

Brak pozycji dotyczących oznakowania schodów oraz miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na parkingu. Prosimy o dodanie odpowiednich pozycji.

Odpowiedz:

Dokumentacja nie przewiduje specjalnego oznakowania schodów lub miejsc postojowych dla niepełnosprawnych poza standardowym  tj. pomalowaniem farbą odpowiednich znaków na kostce brukowej. 

 

Pytanie nr 7

Czy okna mają być wyposażone w nawietrzaki? Jaki jest przewidziany system montażu stolarki? Jaka jest kolorystyka stolarki?

Odpowiedz:

Stolarka okienna z PCV wraz z nawiewnikami w kolorze białym

-Kształtowniki powinny być wykonane z wysokoudarowego PCV (co najmniej pięciokomorowe), w kolorze białym potwierdzone zaświadczeniem z ITB. Całość okna o współczynniku przenikania ciepła  nie większy niż Uw=1,5W/m²K. Izolacyjność akustyczna całego okna nie większa niż 35 dB.

-Szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż Ug= 1,1W/m²K starannie osadzone w ramie z PCV, które uniemożliwią stratę ciepła przez okno.

-Uszczelki przylgowe z EPDM na całym obwodzie okien, mocowane do wrębów.

-Okucia w oknach stosować kompletne, przystosowane do ciężaru własnego skrzydła i obciążeń eksploatacyjnych, skrzydła uchylne winny być wyposażone w ograniczniki, rozwieralność z możliwością zwykłego uchyłu, klamki w kolorze białym z materiału PCV.

-Nawiewniki ciśnieniowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-83/B-03430 (wentylacja pomieszczenia-zapewniająca wymianę powietrza w pomieszczeniu).

-Otwory w ościeżach umożliwiające odprowadzenie na zewnątrz wody.

-Osadzenie okien przy zastosowaniu śrub (kotew) montażowych i pianki niskoprężnej.

-Montaż nawiewników ciśnieniowych z możliwością ręcznego przymknięcia, gwarantujący wymianę powietrza w pomieszczeniu zgodnie z PN (za wyjątkiem stolarki o powierzchni do 1m2-tylko rozszczelnione).

-Montaż okien uchylno-rozwieranych (przynajmniej jedno skrzyło uchylne w oknach, jedno- dwu- i trójdzielnych).

-Typ i rodzaj okien Wykonawca wykona według dostarczonego przez Zamawiającego wykazu oraz własnych pomiarów z uwzględnieniem przepisów dotyczących oświetlenia i nasłonecznienia zawartych w rozporządzeniu ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 §57 ust. 1 i 2).

 

Pytanie nr 8

Jaką stolarkę okienną należy zamontować: drewnianą czy z PCV?

Odpowiedz:

Należy zamontować stolarkę okienną z PCV.

 

Pytanie nr 9

Prosimy o podanie kolorystyki stolarki.

Odpowiedz:

Należy zamontować stolarkę okienną w kolorze białym.

 

 

 

Pytanie nr 10

Dźwig osobowy hydrauliczny - czy inwestor rozważy jako rozwiązanie równoważne dźwig standardowy z wciągarką elektryczną bez maszynowni?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza wskazanego rozwiązania jako równoważnego.

 

Pytanie nr 11

Brak schematu tablicy 2TR2 – prosimy o uzupełnienie dokumentacji

Odpowiedz:

Rozdzielnica o tym numerze 2TR2 nie występuje.

 

Pytanie nr 12                      

Prosimy o wyjaśnienie, jakie typy przewodów powinny być ujęte w pozycjach przedmiaru nr 48 do 51, 68 do 73, 89 do 93, 109 do 113, 119, 122 i 123.

Odpowiedz:

Zamawiający uzupełnia brakującą dokumentację (patrz załączniki do niniejszej informacji: zmiany w przedmiarach oraz zmienione przedmiary).

 

Pytanie nr 13                

Prosimy o podanie szczegółowego opisu lub przykładowego typu opraw oświetleniowych w pomieszczeniach nr 1.4, 1.7, 1.8, 4.2, 4.4, 11.9, 11.10, 11.16, 11.17, 11.10, 11.23 – są to gabinety lekarskie, zabiegowe, punkty szczepień i należy zastosować oprawy spełniające odpowiednie wymogi w tych gabinetach.

Odpowiedz:

dla pomieszczeń nr: 1.4, 1.7, 11.10, proszę zastosować oprawę szczelną min IP40 z kloszem mlecznym

dla pomieszczeń nr: 1.8 - oprawa kanałowa szczelna min IP 40 /szyb windowy/

dla pomieszczeń nr: 4.2, 4.4, 11.9, 11.10, 11.16, 11.17, 11.11, 11.23

oprawy świetlówkowe lub LED z kloszem mlecznym IP40 .

 

Pytanie nr 14

Brak w przedmiarze:

      - tablicy głównej 2TG1

      - tablicy do zasilania komputerów 4TS1

      - tablicy windy 2TW1

Odpowiedz:

Zamawiający uzupełnia brakującą dokumentację (patrz załączniki do niniejszej informacji: zmiany w przedmiarach oraz zmienione przedmiary).

 

Pytanie nr 15

Brak w przedmiarze – ( instalacje w piwnicach )

     - opraw oświetlenia ewakuacyjnego w ilości - 9 szt.

     - plafonier LED 10W IP 40 w ilości – 3 szt.

     - opraw bakteriobójczych 2x36W     - 1 szt.

     - opraw bakteriobójczych 2x18W     - 3 szt.

     - wyłączników z kluczykiem i podświetleniem do opraw bakteriobójczych – 4 szt.

     - gniazd DATA do zasilania głośników i tablicy informacyjnej – 3 szt.

     - głośników i mikrofonów – 2 kpl.

     - monitora – tablicy informacyjnej – 1 kpl.

     - instalacji da zasilania w/w opraw, gniazd, głośników i monitora

Odpowiedz:

Zamawiający uzupełnia brakującą dokumentację (patrz załączniki do niniejszej informacji: zmiany w przedmiarach oraz zmienione przedmiary).

 

Pytanie nr 16

Brak w przedmiarze – ( instalacje na parterze )

     - opraw oświetlenia ewakuacyjnego w ilości - 10 szt.

     - plafonier LED 10W IP 40 w ilości – 4 szt.

     - opraw bakteriobójczych 2x36W     - 4 szt.

     - opraw bakteriobójczych 2x18W     - 1 szt.

     - wyłączników z kluczykiem i podświetleniem do opraw bakteriobójczych – 5 szt.

     - gniazd DATA do zasilania głośników i tablicy informacyjnej – 6 szt.

     - głośników i mikrofonów – 5 kpl.

     - monitora – tablicy informacyjnej – 1 kpl.

     - instalacji da zasilania w/w opraw, gniazd, głośników i monitora

Odpowiedz:

Zamawiający uzupełnia brakującą dokumentację (patrz załączniki do niniejszej informacji: zmiany w przedmiarach oraz zmienione przedmiary).

 

Pytanie nr 17

Brak w przedmiarze – ( instalacje na piętrze )

     - opraw oświetlenia ewakuacyjnego w ilości - 11 szt.

     - plafonier LED 10W IP 40 w ilości – 3 szt.

     - opraw bakteriobójczych 2x36W     - 5 szt.

     - opraw bakteriobójczych 2x18W     - 2 szt.

     - wyłączników z kluczykiem i podświetleniem do opraw bakteriobójczych –7 szt.

     - gniazd DATA do zasilania głośników i tablicy informacyjnej – 9 szt.

     - brak głośników i mikrofonów – 8 kpl.

     - monitora – tablicy informacyjnej – 1 kpl.

     - brak instalacji da zasilania w/w opraw, gniazd, głośników i monitora

Odpowiedz:

Zamawiający uzupełnia brakującą dokumentację (patrz załączniki do niniejszej informacji: zmiany w przedmiarach oraz zmienione przedmiary).

 

Pytanie nr 18

Brak w przedmiarze instalacji oświetlenia na poddaszu.

Odpowiedz:

Zamawiający uzupełnia brakującą dokumentację (patrz załączniki do niniejszej informacji: zmiany w przedmiarach oraz zmienione przedmiary).

 

Pytanie nr 19            

Brak w przedmiarze przewodu do zasilania tablicy głównej – GLZ do 2TG1

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o prace wymienione w punktach od 1.4 do 1.9.

Odpowiedz:

Zamawiający uzupełnia brakującą dokumentację (patrz załączniki do niniejszej informacji: zmiany w przedmiarach oraz zmienione przedmiary).

 

Pytanie nr 20

Brak w dokumentacji schematów dwóch szaf komputerowych – pozycja przedmiaru nr 127.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedz:

Zamawiający uzupełnia brakującą dokumentację (patrz załącznik do niniejszej informacji „szafy komputerowe”).

 

Pytanie nr 21

Brak w przedmiarze:

       - instalacji oddymiania

       - instalacji fotowoltaicznej

       - instalacji przyzywowej

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.  

Odpowiedz:

Zamawiający uzupełnia brakującą dokumentację (patrz załączniki do niniejszej informacji: zmiany w przedmiarach oraz zmienione przedmiary).

 

Pytanie nr 22

Brak w przedmiarach pozycji dotyczących wyposażenia łazienek i toalet w podajniki:

- papieru,

- ręczników papierowych(ew. suszarek do rąk)

- mydła itp.

Prosimy o dodanie odpowiednich pozycji i ilości

Odpowiedz:

Zamawiający uzupełnia brakującą dokumentację (patrz załączniki do niniejszej informacji: zmiany w przedmiarach oraz zmienione przedmiary).

 

Pytanie nr 23

Brak w przedmiarach pozycji dotyczących wyposażenia łazienek dla niepełnosprawnych w poręcze umożliwiające korzystanie. Prosimy o dodanie odpowiednich pozycji i ilości

Odpowiedz:

Zamawiający uzupełnia brakującą dokumentację (patrz załączniki do niniejszej informacji: zmiany w przedmiarach oraz zmienione przedmiary).

 

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania
i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 16.08.2017 r., godzina 09:00 (składanie ofert) oraz godzina 09:15 (otwarcie ofert), w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

 

 

1.    treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
19.4    Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
„Przebudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szydłowie”
„Nie otwierać przed 16.08.2017 r.  godz. 09:15”

2.    treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
20.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 16.08.2017 r. do godz. 09:00.

3.    treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
21.1    Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego – w dniu 16.08.2017 r. godz. 09:15.

 

 

 

Załączniki:

  1. Zmiany w przedmiarach
  2. Zmienione przedmiary
  3. Szafy komputerowe

Kategoria główna artykułu to: Przetargi.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów - Izabela Jaros. Data utworzenia: 2017-08-08.
Wprowadził do systemu: Piotr Walczak. Data wprowadzenia: 2017-08-08 15:52:59.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Walczak. Data publikacji: 2017-08-08 15:52:59.
czytano: 332 razy, id: 2394
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-08-09
Aktualizacja wiadomości
Piotr Walczak

2017-08-09
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2017-08-09
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2017-08-09
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2017-08-09
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2017-08-08
Aktualizacja wiadomości
Piotr Walczak

2017-08-08
Nowa wiadomość
Piotr Walczak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2019