Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Gminy Szydłówczwartek, 13 grudnia 2018 r.

imieniny: Juliusz, Łucja

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2025 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko tego dokumentu.

RGK-6220.03-03.2017

Szydłów, dnia 28.11.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566). 

Wójt Gminy Szydłów podaje do publicznej wiadomości projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2025 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko tego dokumentu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Szydłowie, pok. 19 oraz  możliwości składania uwag i wniosków do tego programu w terminie 21 dni   tj. od dnia 30.11.2017 do dnia 20.12.2017 r.

Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone  w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy w Szydłowie, pok. 19, w godzinach urzędowania) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Szydłów.

Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów - Anna Suchorowska. Data utworzenia: 2017-11-29.
Wprowadził do systemu: Piotr Walczak. Data wprowadzenia: 2017-11-29 09:20:41.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Walczak. Data publikacji: 2017-11-29 09:20:41.
czytano: 254 razy, id: 2494
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-11-29
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2017-11-29
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2017-11-29
Nowa wiadomość
Piotr Walczak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Szydłów 2007-2018