Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówwtorek, 19 lutego 2019 r.

imieniny: Konrad, Mirosław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Rozeznanie cenowe

Strona główna » Przetargi » Rozeznanie cenowe

Podtytuł: na dostawę Sprzętu ratowniczego dla OSP gm. Szydłów

Szydłów, dnia 12.02.2018 r.

Znak:   IGP.V.5540.15.2018

ROZEZNANIE CENOWE

na dostawę Sprzętu ratowniczego dla OSP  gm. Szydłów

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

     Gmina Szydłów, woj. świętokrzyskie

28-225 Szydłów, ul. Rynek 2

     tel. (41)  354-51-25   

     fax. (41) 354-51-25

     e-mail; gmina@szydlow.pl

     NIP:  8661608398  

     REGON: 291010814

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa: dostawa sprzętu ratowniczego dla OSP gm. Szydłów tj.  zestawu  PSP/OSP_R-1 wraz z deską ortopedyczną oraz defibrylatorem

Zestaw przeznaczony jest dla przeszkolonych strażaków-ratowników oraz innych powiązanych z KSRG służb ratowniczych. Jego zadaniem jest umożliwienie ratownikowi udzielenia pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym na miejscu zdarzenia, zgodnie z obowiązującymi procedurami ratownictwa medycznego.

W skład zestawu powinny wchodzić:

- kompletna torba medyczna R-1,

- deska ortopedyczna,

- torba z kołnierzem ortopedycznym,

- hydrożele,

- defibrylator.  

Zestaw winien być wykonany z materiałów zapewniających całkowitą wodoszczelność odporność na ścieranie oraz wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Zestaw Ratownictwa Medycznego PSP/OSP R-1  powinien zwierać wpis do rejestru Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz spełniać wymagania minimalne zawarte w wytycznych do organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, nakreślone przez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności oraz Biura Szkolenia Komedy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 

Wykonawca składając oferty poda cenę za jedną sztukę zestawu  PSP/OSP_R-1 wraz z deską ortopedyczną oraz defibrylatorem

III. Rodzaj zamówienia: - dostawa.

IV. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę  prosimy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego, w terminie do dnia 16.02.2018 r. godz. 12:00, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Szydłowie od godz. 7.30 do godz.15.30  z opisem:

Oferta na dostawę Sprzętu ratowniczego dla OSP gm. Szydłów   lub przesłać faksem na nr (41) 354-51-25

lub na adres e-mailowy: gmina@szydlow.pl, celejowski@szydlow.pl

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu udziału              w postępowaniu.

1. Ofertę określającą cenę wykonania zamówienia, którą należy złożyć na formularzu  ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1

VI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnieni są:  Sylwestra Celejowskiego – nr telefonu   (41) 354 51 25 w. 51

2. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 KC, ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 i 2018). Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród firm mogących zrealizować niniejszy przedmiot zamówienia oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

Załączniki

- Formularz cenowy – załącznik Nr 1                                              

Wójt Gminy Szydłów

 /-/Jan Klmaczyński   

Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów - Sylwester Celejowski. Data utworzenia: 2018-02-12.
Wprowadził do systemu: Piotr Walczak. Data wprowadzenia: 2018-02-12 11:07:11.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Walczak. Data publikacji: 2018-02-12 11:07:11.
czytano: 252 razy, id: 2603
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-02-12
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2018-02-12
Aktualizacja wiadomości
Piotr Walczak

2018-02-12
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2018-02-12
Nowa wiadomość
Piotr Walczak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2019