Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówśroda, 17 lipca 2019 r.

imieniny: Aleksy, Martyna

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Rozeznanie cenowe

Strona główna » Przetargi » Rozeznanie cenowe

Podtytuł: na budowę infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Mokre

Szydłów, dnia 11.06.2018 r.

Znak:   IGP.VI.271.42.2018

Ogłoszenie

ROZEZNANIE CENOWE

Na budowę infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Mokre.

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gmina Szydłów, woj. świętokrzyskie

28-225 Szydłów, ul. Rynek 2

     tel. (41)  354-51-25   

     fax. (41) 354-51-25

     e-mail; gmina@szydlow.pl

     NIP:  8661608398  

     REGON: 291010814

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa: budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Mokre.

Roboty budowalne polegające na wykonaniu placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mokre na działce o nr ewid. 22/1. Szczegółowy zakres robót został przedstawiony w projekcie budowlanym (zał. nr 2) i przedmiarze robót (zał. nr 3) stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

III. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

IV. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę  prosimy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego, w terminie do dnia 18.06.2018 r. godz. 15:00, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Szydłowie  z opisem:

Oferta na budowę infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Mokre” lub wysłać na adres mailowy: wojtowicz@szydlow.pl

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu udziału              w postępowaniu.

1. Ofertę określającą cenę wykonania zamówienia, należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 3).

Pożądany termin wykonania zamówienia 31.08.2018 r.

VI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnieni są:  Angelika Wójtowicz – nr telefonu  (41) 354 51 25 w. 39 email: wojtowicz@szydlow.pl

2. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 KC, ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 i 2018). Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród firm mogących zrealizować niniejszy przedmiot zamówienia.

Załączniki                                                                                        

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy

- załącznik nr 2 – projekt budowlany

- załącznik nr 3 – przedmiar robót

- załącznik nr 4 – STWiOR

                                                                                                                Wójt Gminy Szydłów

                                                                                                                /-/Jan Klamczyński

Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów - Angelika Wójtowicz. Data utworzenia: 2018-06-12.
Wprowadził do systemu: Piotr Walczak. Data wprowadzenia: 2018-06-12 08:46:37.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Walczak. Data publikacji: 2018-06-12 08:46:37.
czytano: 226 razy, id: 2703
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-06-12
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Walczak

2018-06-12
Nowa wiadomość
Piotr Walczak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2019