Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówponiedziałek, 17 czerwca 2019 r.

imieniny: Laura, Leszek

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Informacja o wynikach

Strona główna » Przetargi » Informacja o wynikach

Podtytuł: Remont odcinka drogi gminnej nr 390038T ul. Ogrodowa w Szydłowie od km 0+000 do km 0+515

Nr referencyjny: IGP.II.271.76.2018

Szydłów, dnia 23.10.2018 r.

 wg rozdzielnika

INFORMACJA  O  WYNIKACH

Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów informuje, że w dniu 18.10.2018 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont odcinka drogi gminnej nr 390038T ul. Ogrodowa w Szydłowie od km0+000 do km 0+515”, numer postępowania: IGP.II.271.76.2018.

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 23.10.2018 r. o godz. 14:00.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów
w kryterium
dla:

Okres wydłużonego okresu udzielonej gwarancji jakości (miesięcy)

 

Ilość punktów uzyskanych łącznie

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów

60,00

40,00

100,00

 

W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty wykonawców oceniono następująco:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów
w kryterium
dla:

Okres wydłużonego okresu udzielonej gwarancji jakości (miesięcy)

 

Ilość punktów uzyskanych łącznie

4

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.

ul. Rakowska 33

28-200 Staszów

51,46

40,00

91,46

5

Trakt S.A

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

26-065 Piekoszów

52,30

40,00

92,30

1

Przedsiębiorstwo Budowlane

„POLBUD” Tomasz Darowski

Kłoda, ul. Długa 60

28-236 Rytwiany

57,74

40,00

97,74

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„DROKAM”

Tomasz Wojtas

Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

48,91

40,00

88,91

Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego  Wykonawcy.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Wyk. w 8 egz.

  1. Egz. od 1 do 5 Wykonawcy
  2. Egz. 6 strona internetowa
  3. Egz. 7 Tablica ogłoszeń
  4. Egz. 8  a/a

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów - Janusz Machnik. Data utworzenia: 2018-10-24.
Wprowadził do systemu: Piotr Walczak. Data wprowadzenia: 2018-10-24 08:37:11.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Walczak. Data publikacji: 2018-10-24 08:37:11.
czytano: 107 razy, id: 2840
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-10-24
Nowa wiadomość
Piotr Walczak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2019