Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówniedziela, 18 sierpnia 2019 r.

imieniny: Bronisław, Ilona

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Podtytuł: Ogłoszenie nr 540019934-N-2019 z dnia 31-01-2019 r. "Modernizacja lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED"

Ogłoszenie nr 540019934-N-2019 z dnia 31-01-2019 r.

Szydłów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 504238-N-2019 
Data: 2019-01-16 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Szydłów, Krajowy numer identyfikacyjny 29101081400000, ul. ul. Rynek  2, 28225   Szydłów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 545 125, e-mail machnik@szydlow.pl, faks 413 545 125. 
Adres strony internetowej (url): www.szydlow.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 4 
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szydłów zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach wskazanych w SIWZ wraz z załącznikami oraz ofercie Wykonawcy. Nazwa zadania: Zadanie I- „Modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED – I etap” oraz Zadanie II- „Wymiana wraz z dowieszeniem 50 lamp oświetlenia ulicznego”. Przedmiotem zamówienia obejmuje dostawę nowych energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego w technologii LED w ilości 595 sztuk dla Zadania I oraz 50 sztuk dla Zadania II wraz z osprzętem i materiałami instalacyjnymi, obejmującą wymianę poprzez demontaż istniejących elementów i montaż w ich miejsce dostarczonych materiałów oraz dostawę i montaż poza obszar szaf stacji transformatorowych 39 szafek oświetleniowych dostosowanych do montażu układów pomiarowych wraz z układami sterowania oświetleniem zgodnie z załączonym do SIWZ Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz zwrot zdemontowanych materiałów do Rejonu Energetycznego Busko, ul. Bohaterów Warszawy 110, 28-100 Busko-Zdrój Przedmiot zamówienia przewidziany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, w ramach działania 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej typ projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne”. 
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szydłów zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach wskazanych w SIWZ wraz z załącznikami oraz ofercie Wykonawcy. Nazwa zadania: Zadanie I- „Modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED – I etap” oraz Zadanie II- „Wymiana wraz z dowieszeniem 50 lamp oświetlenia ulicznego”. Przedmiotem zamówienia obejmuje dostawę nowych energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego w technologii LED w ilości 595 sztuk dla Zadania I oraz 50 sztuk dla Zadania II wraz z osprzętem i materiałami instalacyjnymi, obejmującą wymianę poprzez demontaż istniejących elementów i montaż w ich miejsce dostarczonych materiałów oraz zwrot zdemontowanych materiałów do Rejonu Energetycznego Busko, ul. Bohaterów Warszawy 110, 28-100 Busko-Zdrój. Przedmiot zamówienia przewidziany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, w ramach działania 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej typ projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne”. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-04, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-13, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski 

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Szydłów. Data utworzenia: 2019-01-31.
Wprowadził do systemu: Mateusz Szwarc. Data wprowadzenia: 2019-01-31 13:26:36.
Zatwierdził do publikacji: Mateusz Szwarc. Data publikacji: 2019-01-31 13:26:36.
czytano: 444 razy, id: 2969
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-01-31
Dodanie załącznika/ załączników
Mateusz Szwarc

2019-01-31
Nowa wiadomość
Mateusz Szwarc

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2019