Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP - Urząd Miasta i Gminy Szydłówpiątek, 21 lutego 2020 r.

imieniny: Eleonora, Lenka

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

INFORMACJA O WYNIKACH

Strona główna » Przetargi » INFORMACJA O WYNIKACH

Podtytuł: „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych – wyposażenie Synagogi, Sali rycerskiej i izby muzealnej”

Znak. IGP.II.271.12.2019                                                                                          Szydłów, dnia 19.03.2019 r.

 wg rozdzielnika

INFORMACJA  O  WYNIKACH

               

Gmina Szydłów, 28-225 Szydłów, ul. Rynek 2, zwana dalej Zamawiającym informuje, że w dniu 11.03.2019 r. o godz. 09:15  odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych – wyposażenie Synagogi, Sali rycerskiej i izby muzealnej”, numer referencyjny: Nr referencyjny: IGP.II.271.04.2019

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty.

 

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 19.03.2019 r. o godz. 10:00.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający informuje, że
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:

Nr

  oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów
w kryterium
okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia

Ilość punktów uzyskanych łącznie

Zadanie 1

3

Firma Usługowo-Handlowa

Multi-Arko

Arkadiusz Białek

Ul. Pośrednia 53/3

26-600 Radom

60,00

40,00

100,00

Zadanie 2

2

PHU Katarzyna Lewandowska

ul. Lucerniana 68 95-030 Gadka Stara

47,58

40,00

87,58

 

W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty wykonawców oceniono następująco:

Nr

  oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów
w kryterium
okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia

Ilość punktów uzyskanych łącznie

Zadanie 1

1

Promyk S.C.

Wanda Kurczyna, Jolanta Zimna

Ul. Dęblińska 11

41-200 Sosnowiec

55,43

20,00

75,43

Zadanie 2

1

Promyk S.C.

Wanda Kurczyna, Jolanta Zimna

Ul. Dęblińska 11

41-200 Sosnowiec

60,00

20,00

80,00

 

 

Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego  Wykonawcy.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Wyk. w 6 egz.

  1. Egz. od 1 do 3 Wykonawcy
  2. Egz. 4 strona internetowa
  3. Egz. 5 Tablica ogłoszeń
  4. Egz. 6  a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Szydłów. Data utworzenia: 2019-03-19.
Wprowadził do systemu: Mateusz Szwarc. Data wprowadzenia: 2019-03-19 14:13:47.
Zatwierdził do publikacji: Mateusz Szwarc. Data publikacji: 2019-03-19 14:13:47.
czytano: 220 razy, id: 3031
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-03-19
Nowa wiadomość
Mateusz Szwarc

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

SZYDŁÓW
Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 2 28-225

tel.: 41 35 45 125, e-PUAP: /504b6nhqk1/skrytka
e-mail: gmina@szydlow.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Szydłów 2007-2020