Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Uchwała: I/1/2006, z dnia: 27 listopada 2006 r.

Wyświetl stronę główną » Uchwały Rady Gminy 2006 » Uchwały » Uchwała: I/1/2006, z dnia: 27 listopada 2006 r.

Uchwała numer: I/1/2006.

Z dnia: 27 listopada 2006 r..

W sprawie: w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szydłów..

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), uchwala się, co następuje:

§1.

Przyjmuje się regulamin głosowania wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szydłów zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący obrad
Rady Gminy Szydłów
Anna Pabian

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2013-03-11 09:47

Edycja artykułu - Piotr Walczak

2013-02-26 10:49

Edycja artykułu - Piotr Walczak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.