Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wyświetl stronę główną » Ochrona środowiska » Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Podtytuł: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa fermy brojlerów na działce nr 137/3, 137/4, 137/5, 137/7, 137/8 obręb Potok, gmina Szydłów”

Znak: RGK-6220.01-19.2016

Szydłów, dnia 19.06.2017 r.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353, 831, 961, 1250, 1579, 2003, z 2017 r. poz. 820),

informuję

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa fermy brojlerów na działce nr 137/3, 137/4, 137/5, 137/7, 137/8 obręb Potok, gmina Szydłów”, powiat Staszów, województwo świętokrzyskie.

Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Inspektora Sanitarnego oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w siedzibie Urzędu Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 2, pok. 19.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Szydłowie oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szydłowie oraz w miejscu realizacji inwestycji.

Informacje

Rejestr zmian

2017-06-19 15:02

Dodanie artykułu - Piotr Walczak

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.