Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia » Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały

Podtytuł: Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia na rok 2019 programu współpracy gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia na rok 2019 programu współpracy gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku z potrzebą podjęcia przez Radę Gminy Szydłów uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2019 programu współpracy gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w załączeniu przekazuję projekt przedmiotowej uchwały i zgodnie z Regulaminem Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, proszę o wyrażenie w terminie do dnia 27 listopada 2018 r. opinii o projekcie tej uchwały na załączonym formularzu.

Wnioski co do zapisów projektu uchwały można składać w ww. terminie osobiście w sekretariacie UG albo za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres promocja@szydlow.pl

Wójt Gminy
(-) Andrzej Tuz

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Ogłoszenia.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2018-11-23 09:59

Edycja artykułu - Piotr Walczak

2018-11-21 15:14

Dodanie artykułu - Piotr Walczak

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.