Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Wyświetl stronę główną » Wybory » INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Podtytuł: Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Szydłów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach II informuje, co następuje:

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Kielcach II

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Szydłów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 17 kwietnia 2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie do niżej wymienionych komisji wyborczych:

-Nr 1, wliczbie 5,

-Nr 2, wliczbie 4,

-Nr 3, wliczbie 4,

-Nr 4, wliczbie 5,

-Nr 5, wliczbie 4,

-Nr 6, wliczbie 4,

-Nr 7, wliczbie 3.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz.12:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie.

§ 3.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy w Kielcach II

/-/ Rafał Adamczyk

 

Z uwagi na panującą epidemię wirusa SARS-CoV-2 oraz obostrzeniami i rygorami sanitarnymi z tym związanymi, oraz w związku z ograniczeniami w przyjmowaniu korespondencji przez niektóre urzędy gmin, zgłoszenia kandydatów na członków komisji mogą zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres urzędu gminy. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Natomiast oryginały zgłoszeń należy przesłać do właściwego urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie dodatkowych zgłoszeń).
 

Adres e-mail Urzędu Miasta i Gminy Szydłów na który można przesyłać zgłoszenia: gmina@szydlow.pl

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-04-16 17:36

Edycja artykułu - Mateusz Szwarc

2020-04-16 17:34

Edycja artykułu - Mateusz Szwarc

2020-04-16 17:32

Edycja artykułu - Mateusz Szwarc

2020-04-16 17:26

Dodanie załącznika/ załączników - Mateusz Szwarc

2020-04-16 17:26

Edycja artykułu - Mateusz Szwarc

2020-04-16 17:24

Dodanie artykułu - Mateusz Szwarc

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.