Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

Wyświetl stronę główną » Przetargi » INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

Podtytuł: Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Nadzór inwestorski i archeologiczny przy realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”

                                                                                                     Szydłów, dnia 09.11.2020r.

 

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„Nadzór inwestorski i archeologiczny przy realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na pytania:

 

Pytanie nr 1:

Zgodnie z pkt. 3.2. przedmiotem zamówienia są dwa zadania. Rozumiem, ze zgodnie z punktem 4 oferent chcąc wziąć udział w postępowaniu musi złożyć ofertę na obydwa zadania?

Odpowiedź:

Pkt. 4 SIWZ mówi o składaniu ofert wariantowych a nie składaniu ofert częściowych na zadania.

Zgodnie z pkt. 5 SIWZ: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 2 Zadania wymienione w pkt. 3.1.

Oznacza to, że Wykonawca nie musi składać oferty na oba zadania, ale może złożyć ofertę na wybrane zadanie z dwóch wymienionych w pkt. 3.1. SIWZ.

 

 

Pytanie nr 2:

Zgodnie z punktem 9.4.2 lit. a. nakładacie Państwo na oferenta obowiązek posiadania w swoich zasobach osoby o uprawnieniach określonych w art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 282 z późn. zm.)   

Rozumiem, że brak osoby o takich uprawnieniach będzie równoznaczny z niespełnieniem wymagań zawartych w SIWZ i będzie skutkowało automatycznie wykluczeniem oferenta z postępowania?

Odpowiedź:

Opisany powyżej warunek dotyczy tylko zadania nr 2, aby Wykonawca dysponował: inspektorem prac archeologicznych posiadającym uprawnienia określone w art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 282 z późn. zm.) oraz doświadczenie rozumiane, jako należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert 1 ukończony nadzór nad prowadzonymi badaniami wykopaliskowymi na terenie lub przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wraz z ich opracowaniem.

W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na zadanie 2 i nie spełnieni tego warunku, zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4.

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-11-10 09:49

Dodanie załącznika/ załączników - Roksana Gozdek

2020-11-10 09:48

Dodanie artykułu - Roksana Gozdek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.