Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Podtytuł: w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla obiektów znajdujących się na terenie Gminy Szydłów”.

Szydłów, dnia 16.11.2020 r.

 wg rozdzielnika

INFORMACJA  O  WYBORZE  OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

               

                Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów informuje, że w dniu 05.11.2020 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa energii elektrycznej dla obiektów znajdujących się na terenie Gminy Szydłów.

 

W postępowaniu wpłynęło 6 ofert.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 16.11.2020r.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: PO PROSTU ENERGIA S.A. al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, która uzyskała najwyższą liczbę punktów:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów uzyskanych łącznie

1

PO PROSTU ENERGIA S.A.

al. Armii Ludowej 26,

00-609 Warszawa

517 505,62 zł

100,00

100,00

 

W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty wykonawców oceniono następująco:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów uzyskanych łącznie

2

ELEKTRA S.A.

ul. Skierniewicka 10 A

01-230 Warszawa

612 194,87 zł

84,53

84,53

3

ENTRADE Sp. z o.o.

Ul. Poznańska 86/88

05-850 Jawczyce

635 384,07 zł

81,45

81,45

4

RESPECT ENERGY S.A.

Ul. Ludwika Rydygiera 8

01-793 Warszawa

559 439,44 zł

92,50

92,50

5

Innogy Polska S.A.

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41

00-347 Warszawa

544 752,95 zł

94,99

94,99

6

PGE Obrót S.A.

Ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

535 758,85 zł

96,59

96,59

 

Wyk. w 9 egz.

  1. Egz. od 1 do 6 Wykonawcy
  2. Egz. 7 strona internetowa
  3. Egz. 8 Tablica ogłoszeń
  4. Egz. 9  a/a

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-11-16 12:28

Dodanie załącznika/ załączników - Roksana Gozdek

2020-11-16 12:27

Dodanie artykułu - Roksana Gozdek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.