Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

INFORMACJA O WYNIKACH - DOSTAWY DLA OSP JABŁONICA

Wyświetl stronę główną » Przetargi » INFORMACJA O WYNIKACH - DOSTAWY DLA OSP JABŁONICA

Podtytuł: Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonicy”.

Znak. OSP.01.2020                                                                           Szydłów, dnia 20.11.2020 r.

 

 

P.W. BIBMOT BIK Spółka Jawna, ul. Drzewieckiego 1

39-300 Mielec

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH

           

Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonicy 61, 28-225 Szydłów, informuje, że w dniu 05.11.2020 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonicy”, numer postępowania: OSP.01.2020.

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

 

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 20.11.2020 r.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów
w kryterium gwarancja

Ilość punktów uzyskanych łącznie

1

P.W. BIBMOT BIK Spółka Jawna, ul. Drzewieckiego 1, 39-300 Mielec

 

60,00

40

100

 

 

Wyk. w 3 egz.

  1. Egz. 1 Wykonawca
  2. Egz. 2 Tablica ogłoszeń
  3. Egz. 3  a/a

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-11-23 14:10

Dodanie załącznika/ załączników - Roksana Gozdek

2020-11-23 14:01

Dodanie artykułu - Roksana Gozdek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.