Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zbiorcze zestawienie ofert _ sprostowanie

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Zbiorcze zestawienie ofert _ sprostowanie

Podtytuł: w przetargu nieograniczonym na: „Nadzór inwestorski i archeologiczny przy realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”.

 

 
 

 

 

Pieczęć Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbiorcze zestawienie ofert sprostowanie

 

w przetargu nieograniczonym na:

 

„Nadzór inwestorski i archeologiczny przy realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej, jakości życia mieszkańców”.

 

 

Zamawiający w zbiorczym zestawieniu ofert zamieszczonym na stronie internetowej w dniu otwarcia przetargu zamieścił łączną kwotę przeznaczoną na realizację dwóch zadań realizowanych w ramach w/w postępowania. Nie wyszczególniono w  zestawieniu kwot przeznaczonych na realizacje poszczególnych zadań, w związku z powyższym Zamawiający zamieszcza sprostowanie zestawienia z podaniem kwot przeznaczonych na poszczególne zadania.

 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 98 386,50 zł, w tym na:

Zadanie 1 - „Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”: 

80 746,50 zł

Zadanie 2 - „Nadzór archeologiczny przy realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”:                                                                                                                

17 640,00 zł

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

1

Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek

25-561 Kielce Ul. Wincentego Witosa 103B/47

Zadanie 1: 96 924,00 zł

2

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT

Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik

Zadanie 1: 84 870,00 zł

3

KNK BUDOWNICTWO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

25-346 Kielce, Ul. Zagórska 171

Zadanie 1: 62 400,00 zł

4

Konsorcjum firm:

Lider: HANISAN Janina Nowakowska

Ul. Urszuli 37, 02-419 Warszawa

Partner: Powiernictwo Kordek Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek

Ul. Gdańska 47/31, 84-230 Rumia

Zadanie 1: 95 000,00 zł

Zadanie 2: 25 000,00 zł

5

Pobożniak Paweł Budownictwo

Targowisko 502, 32-015 Kłaj

Zadanie 1: 109 743,30 zł

Zadanie 2: 26 686,08 zł

6

PRACOWNIA ARCHEOLOGICZNA „TRECENTO”

Agata Olszacka 92-207 Łódź, ul. Szpitalna 1

Zadanie 2: 16 800,00 zł

7

Res Lab sp. z o.o.

Ul. Sienkiewicza 29/16, 25-007 Kielce

Zadanie 1: 38 720,40 zł

8

PRACOWNIA PROJEKTOWA Aldona Krakowiak

Ul. Krakowska 9, 28-200 Staszów

Zadanie 1: 24 354 zł

 

 

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności - zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt. 9.4.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie trzech dni od publikacji niniejszego zestawienia Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-11-24 12:18

Edycja artykułu - Roksana Gozdek

2020-11-24 12:15

Dodanie załącznika/ załączników - Roksana Gozdek

2020-11-24 12:09

Dodanie artykułu - Roksana Gozdek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.