Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

Wyświetl stronę główną » Przetargi » INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

Podtytuł: Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej, jakości życia mieszkańców”

INFORMACJA

 

dla Wykonawców nr 1

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

 

„Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej, jakości życia mieszkańców”

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na pytania:

 

Pytania:

Dotyczy zadania nr 1.

 1. Czy zamawiający dysponuje inwentaryzacją oraz gospodarka drzewostanem i może ją udostępnić?
 2. W przedmiarze - poz. 136d.2.1 – zamawiający wyszczególnił wycinkę drzew i krzewów. Do wyceny potrzebne są informacje dotyczące ilości wycinanej zieleni, wielkości oraz gatunki drzew i krzewów. Czy zamawiający posiada decyzję o wycince wspomnianych drzew i kto ponosi ewentualne opłaty za wycinkę?
 3. W przedmiarze – poz. 151d.2.5 – zamawiający uwzględnił dostawę i montaż architektury. Prosimy o zamieszczenie informacji na temat wielkości, materiału, z jakiego maja być wykonane oraz poglądowych rysunków dotyczących ławek z pergolą, koszy oraz stojaków na rowery?

 

Dotyczy zadania nr 2.

 1. Prosimy o udostępnienie zdjęć poglądowych urządzeń wyposażenia placu zabaw, siłowni plenerowej oraz małej architektury.

 

Dotyczy zadania nr 3.

 1. Czy zamawiający dysponuje inwentaryzacją oraz gospodarką zieleni i może ją udostępnić? Ile drzew należy poddać pielęgnacji, w jakim zakresie oraz jaki jest stan tych drzew?
 2. Prosimy o udostępnienie zdjęć poglądowych małej architektury (koszy, ławek) oraz wskazanie ich wielkości oraz z jakich materiałów powinny zostać wykonane?
 3. „W Rozdziale 9 SIWZ Warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub

zawodowej wymagane jest posiadanie doświadczenia przy wykonaniu nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert: jedną lub dwie roboty budowlane, w ramach których wykonano: roboty związane z budową lub przebudową lub rozbudową obiektu kubaturowego, zagospodarowaniem terenu (np. ciągi piesze, parkingi, parki, mała architektura, oświetlenie terenu, urządzenie zieleni). Wymagana łączna wartość robót - minimum 800 000,00 zł brutto, czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zrealizowania przez Wykonawcę: roboty budowlanej związanej z zagospodarowaniem publicznych terenów sportowo-rekreacyjnych o wartości zrealizowanych robót ponad 8 milionów złotych brutto obejmująca swoim zakresem m.in.:

- wykonanie ścieżki rowerowej,

- wykonanie chodników,

- wykonanie wodnego placu zabaw,

- wykonanie ścianki bulderowej i wspinaczkowej,

- wykonanie siłowni zewnętrznej,

- wykonanie wycinki oraz nowych nasadzeń,

- dostawę i montaż ławek oraz koszy,

- budowę oświetlenia ulicznego

- budowę dwóch budynków kubaturowych w postaci wiaty plenerowej oraz chaty solnej?

 

 

 

Odpowiedzi:

Ad.1. Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją drzewostanu.

Ad.2. Trzy świerki o obwodzie ~100cm, zamawiający posiada decyzję na ich wycinkę, opłat nie będzie.

Ad.3. Dostawy:

 • Kosze na odpady – metalowe, standardowe (zał. 1)
 • Stojak na rowery – na 5 rowerów
 • Ławka z pergolą – ławka standardowa, pergola dostosowana do wymiaru ławki

Ad.4. Zgodnie z opisem szczegółowym zawartym w projekcie wykonawczym.

Ad.5. Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją drzewostanu. Do usunięcia dwie lipy o obwodzie ~150 cm, zamawiający posiada decyzję na ich wycinkę, opłat nie będzie. Do pielęgnacji drzewa wg projektu zagospodarowania.

Ad.6. Zgodnie z opisem zawartym w opisie projektu wykonawczego. Dostawy:

 • Kosze na odpady – metalowe, standardowe (zał. 1)
 • Ławki – drewniane z betonowa podporą (zał. 2)

 Ad.7. Zamawiający na tym etapie prowadzonego postepowania nie jest uprawniony do analizowania doświadczenia Wykonawcy.

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-11-25 13:37

Dodanie załącznika/ załączników - Małgorzata Walkowicz

2020-11-25 13:37

Dodanie załącznika/ załączników - Małgorzata Walkowicz

2020-11-25 13:37

Dodanie załącznika/ załączników - Małgorzata Walkowicz

2020-11-25 13:09

Dodanie artykułu - Małgorzata Walkowicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.