Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Wyświetl stronę główną » Przetargi » INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Podtytuł: Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby Gminy Szydłów oraz jednostek podległych w roku 2021 i 2022”

Nr postępowania: IGP.II.271.58.2020

Szydłów, dnia 31.12.2020 r.

 wg rozdzielnika

INFORMACJA  O  WYBORZE  OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

               

Gmina Szydłów, 28-225 Szydłów, ul. Rynek 2, informuje, że w dniu 22.12.2020 r. o godz. 12:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby Gminy Szydłów oraz jednostek podległych w roku 2021 i 2022”, numer postępowania IGP.II.271.58.2020.

 

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 31.12.2020r.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: AUDAX ENERGIA SP. Z O.O. Ul. Żurawia nr 6/12, 00-503 Warszawa, która uzyskała najwyższą liczbę punktów:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów uzyskanych łącznie

1

AUDAX ENERGIA SP. Z O.O.

Ul. Żurawia nr 6/12, 00-503 Warszawa

219 806,67 zł

100,00

100,00

 

W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty wykonawców oceniono następująco:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów uzyskanych łącznie

1

ENERGA-OBRÓT S.A.

Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

261 403,06 zł

84,09

84,09

3

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa

230 380,99 zł

95,41

95,41

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-12-31 12:04

Dodanie załącznika/ załączników - Małgorzata Walkowicz

2020-12-31 11:54

Dodanie artykułu - Małgorzata Walkowicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.