Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Klauzula informacyjna dot. monitoringu (fotopułapek)

Wyświetl stronę główną » Regulaminy » Klauzula informacyjna dot. monitoringu (fotopułapek)

Podtytuł: Klauzula informacyjna dot. monitoringu (fotopułapek) zainstalowanych na terenie Gminy Szydłów w celu zapobiegania powstawaniu nielegalnych wysypisk śmieci.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Urząd Miasta i Gminy w Szydłowie (ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, numer telefonu: 41 35 45 125, adres e-mail: gmina@szydlow.pl).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia przez gminę działań zapobiegających powstaniu nielegalnych wysypisk śmieci w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy a w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia postępowania.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
 • do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz stosowanych w tym zakresie informacji, a także otrzymania ich kopii w uzasadnionych przypadkach;
 • prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, lecz w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań w związku z ich uzasadnionym interesem prawnym (interes realizowany przez stronę trzecią), a także mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Informacje

Rejestr zmian

2021-04-14 11:42

Edycja artykułu - Piotr Walczak

2021-04-14 11:37

Dodanie artykułu - Piotr Walczak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.