Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Nabór na stanowisko ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Wyświetl stronę główną » Nabory na stanowiska » Nabór na stanowisko ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Podtytuł: W ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - edycja 2021” Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie ogłasza nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Szydłów 10.05.2021 r.

 

Nabór na stanowisko
„ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

W ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - edycja 2021”

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Szydłowie ogłasza nabór na stanowisko

asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 poszukuje osoby chętne do świadczenia usługi Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Programu realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Stanowisko i miejsce pracy: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej  świadczący usługę na terenie gminy Szydłów.

Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie  z Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowie w roku 2021 w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i  Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021. Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą być świadczone 7 dni w tygodniu, w godzinach 7:00 do 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione.

 

 

 

 

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

1)  osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,

3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • umiejętność dobrej organizacji czasu pracy
 • predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • komunikatywność i przyjazne usposobienie

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w :

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

 

 1. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 2. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

Miejsce i termin złożenia dokumentów

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub przesłać na adres Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Rynek 2, 28-225, Szydłów, w zamkniętej kopercie  z dopiskiem „Nabór na stanowisko- Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 w terminie do 20.05.2021 r. do godz. 12.00.

Informacje dodatkowe można uzyskać w MGOPS Szydłów, pod numerem telefonu 41 35 45 158  Z osobami, które zakwalifikują się do Programu, skontaktujemy się telefonicznie.

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pdf)

Uchwała nr XXXI/175/2021 Rady Miejskiej w Szydłowie (pdf)

Klauzul informacyjna

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych

oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/y za umyślne przestępstwo, umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

 

Agnieszka Makowska
Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-05-10 12:07

Dodanie załącznika/ załączników - Mateusz Szwarc

2021-05-10 12:07

Dodanie załącznika/ załączników - Mateusz Szwarc

2021-05-10 12:06

Dodanie artykułu - Mateusz Szwarc

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.