Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia » Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Podtytuł: Dotyczy postępowania administracyjnego w/s ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV oraz kanalizacji światłowodowej w miejscowości Szydłów, Gacki i Wola Żyzna gmina Szydłów.

Szydłów, dnia 06-08-2021 r.

IGP.III.7332.15.2021

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art.61 & 4 i art. 10 & 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)

Z a w i a d a m i a m

że w dniu 15-07-2021 r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S. A. ODDZIAŁ Skarżysko Kamienna, pełnomocnik: Pan Artur Wieloch postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV oraz kanalizacji światłowodowej w miejscowości Szydłów, Gacki i Wola Żyzna gmina Szydłów. W związku z powyższym strony mogą w terminie 7 dni zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miasta i Gminy w Szydłów u. Rynek 2 pok. 23 (dokładny termin proszę uzgodnić telefonicznie 41 354 51 25), jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, przywołując znak sprawy jak w nagłówku.

Burmistrz Maista i Gminy Szydłów

Andrzej Tuz

Informacje

Rejestr zmian

2021-08-11 12:48

Dodanie artykułu - Piotr Walczak

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.