Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyświetl stronę główną » Zamówienia klasyczne » Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Podtytuł: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej
12
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szydłów
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010814
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Rynek 2
1.4.2.) Miejscowość: Szydłów
1.4.3.) Kod pocztowy: 28-225
1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@szydlow.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szydlow.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00208702/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-05 13:07
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00187188/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-10-06 09:00
Po zmianie:
2021-10-11 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-10-06 12:00
Po zmianie:
2021-10-11 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-11-04
Po zmianie:
2021-11-09
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00208702/01 z dnia 2021-10-05
2021-10-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-10-05 14:15

Dodanie załącznika/ załączników - Roksana Gozdek

2021-10-05 14:12

Dodanie artykułu - Roksana Gozdek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

 

woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 354 51 25
gmina@szydlow.pl
 
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.