Artykuł pochodzi ze strony: www.szydlow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/103

Uchwała: XIV/75/2007, z dnia: 31 sierpnia 2007 r.

Uchwała numer: XIV/75/2007

Z dnia: 31 sierpnia 2007 r.

W sprawie: w sprawie przystąpienia Gminy Szydłów do Związku Stowarzyszeń "Białe Ługi"