Artykuł pochodzi ze strony: www.szydlow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/1287

Uchwała: XXXIII/155/2013, z dnia: 19 lutego 2013 r.

Uchwała numer: XXXIII/155/2013

Z dnia: 19 lutego 2013 r.

W sprawie: w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego:2013-03-13

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1267