Artykuł pochodzi ze strony: www.szydlow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/1462

Uchwała: XLIII/201/2013, z dnia: 29 listopada 2013 r.

Uchwała numer: XLIII/201/2013

Z dnia: 29 listopada 2013 r.

W sprawie: w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok