Artykuł pochodzi ze strony: www.szydlow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/1465

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Podtytuł: w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej, w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2014 rok i w sprawie możliwości sfinansowania planowanego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok deficytu