Artykuł pochodzi ze strony: www.szydlow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/1563

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW
 
• Wójt Gminy przyjmuje interesantów  w sprawach  skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 08:00 do 11:00.


• Skargi dotyczące działalności Wójta oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych rozpatruje Rada. Przewodniczący Rady przyjmuje interesantóww sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 15:45 do 17:45.