Artykuł pochodzi ze strony: www.szydlow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/2677

Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Szydłów z 19 kwietnia 2018 r.

Podtytuł: w sprawie trybu i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę