Artykuł pochodzi ze strony: www.szydlow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/2799

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 10 września 2018 r.

Podtytuł: w sprawie powołania terytorialnej komisji wyborczej w Szydłowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.