Artykuł pochodzi ze strony: www.szydlow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/2845

Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Szydłów z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Podtytuł: w sprawie powołania Komisji Socjalnej