Artykuł pochodzi ze strony: www.szydlow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/2863

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów kadencji 2018 - 2023

Andrzej Tuz

ur. 30.11.1978 r.

Do 31 grudnia 2018 r. - Wójt, od 1 stycznia 2019 r. - Burmistrz.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 8.00 - 13.00.