Artykuł pochodzi ze strony: www.szydlow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/3192

Sprawozdanie z audytu środków publicznych

Podtytuł: Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym gromadzenie i przekazywanie danych stanowiących podstawę jej naliczania na 2015 rok.