Artykuł pochodzi ze strony: www.szydlow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/3194

Wystąpienie pokontrolne RIO

Podtytuł: Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej z dn. 6 czerwca 2019 r.