Artykuł pochodzi ze strony: www.szydlow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/3449

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na 2020 rok

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na 2020 rok

Gmina Szydłów informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17):

1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na jednego ucznia wynosi:

- roczna : 7.195,20 zł.

- miesięczna: 599,60 zł.

2. Statystyczna liczba dzieci według SIO na 30 września 2019 r. w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Szydłów wynosi 50.

Sporządziła:

Monika Kwiatek – Referat finansowy UMiG w Szydłowie