Artykuł pochodzi ze strony: www.szydlow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/3538

Uchwała: XXII/131/2020, z dnia: 30 czerwca 2020 r.

Uchwała numer: XXII/131/2020

Z dnia: 30 czerwca 2020 r.

W sprawie: w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie