Artykuł pochodzi ze strony: www.szydlow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/3661

Uchwała: XXVI/154/2020, z dnia: 26 listopada 2020 r.

Uchwała numer: XXVI/154/2020

Z dnia: 26 listopada 2020 r.

W sprawie: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 r.