Artykuł pochodzi ze strony: www.szydlow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/3712

Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z dnia 17 lutego 2021 r.

Podtytuł: w sprawie ogłoszenia o otwartym naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Szydłów w 2021 roku