Artykuł pochodzi ze strony: www.szydlow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/379

Uchwała: XXXVI/179/2009, z dnia: 26 maja 2009 r.

Uchwała numer: XXXVI/179/2009

Z dnia: 26 maja 2009 r.

W sprawie: w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłów, w granicach gminy