Artykuł pochodzi ze strony: www.szydlow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/3841

Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach

Podtytuł: Dotyczy wszczęcia w dn. 10.08.2021 r. postępowania administracyjnego na wniosek Nexera Sp. z o.o. w Warszawie o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (układ urbanistyczny Szydłowa rej. nr A.903).