Artykuł pochodzi ze strony: www.szydlow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/385

Uchwała: XXXVII/184/2009, z dnia: 23 czerwca 2009 r.

Uchwała numer: XXXVII/184/2009

Z dnia: 23 czerwca 2009 r.

W sprawie: w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/180/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłów, w granicach gminy