Artykuł pochodzi ze strony: www.szydlow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/387

Uchwała: XXXVII/187/2009, z dnia: 23 czerwca 2009 r.

Uchwała numer: XXXVII/187/2009

Z dnia: 23 czerwca 2009 r.

W sprawie: w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłów, w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały