Artykuł pochodzi ze strony: www.szydlow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/3920

Zarządzenie Nr 49/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z dnia 19 października 2021 r.

Podtytuł: w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na rok 2021