Artykuł pochodzi ze strony: www.szydlow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/3980

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Podtytuł: Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gacki w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy i modernizacja oczyszczalni ścieków” planowanego do realizacji w miejscowości Gacki i Szydłów, gmina Szydłów, powiat Staszów, województwo świętokrzyskie